Ultimele știri

Preasfințitul Episcop Antonie a condus lucrările Adunării Eparhiale extraordinare a Episcopiei de Bălţi

Marţi, 12 iunie 2018, în incinta bisericii „Sfinţii Împăraţi Întocmai cu apostolii Constantin şi mama sa Elena” din Corlăteni, Râşcani, (preot paroh Valeriu Ursu) a avut loc, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Antonie de Bălţi, Adunarea Eparhială extraordinară a Episcopiei de Bălţi. Adunarea Eparhială a fost convocată de Preasfințitul Antonie pentru a dezbate mai multe chestiuni organizatorice referitoare la viaţa Episcopiei de Bălţi. Conform prevederilor statutare, Adunarea este compusă din 30 de membri, aleși în 10 circumscripții electorale pentru un termen de 4 ani. Dintre aceștia, 10 sunt clerici și 20 sunt bărbați mireni cu o reputație nepătată.

Adunarea a fost precedată de oficierea Sfintei Liturghii şi slujba de Te-Deum.

Secretariatul adunării a fost compus din PC preot Valeriu Cernei, vicar administrativ al Episcopiei de Bălţi, PC pr. prot. Igor Roşca şi PC preot Florentin Constantin Doboşeriu.

Cuvântul de deschidere a fost rostit de către Preasfințitul Episcop Antonie de Bălţi. Preasfinția Sa a menţionat sarcinile care le revin Adunării Eparhiale, consilierilor şi întregului aparat administrativ al Episcopiei de Bălţi pentru dinamizarea misiunii ortodoxe în cuprinsul Eparhiei.

PC preot Valeriu Cernei, vicar administrativ al Episcopiei de Bălţi a făcut apelul nominal al preoţilor şi mirenilor, membri ai Adunării Eparhiale. Constatându-se că este prezentă majoritatea membrilor, 24 din 30 aleși, Adunarea a votat în unanimitate ordinea de zi.

Ordinea de zi a inclus:

a) Aprobarea noii redacții a Statutului Episcopiei de Bălţi;

b) Aprobarea Stemei Episcopiei de Bălţi;

c) Alegerea consilierilor permanenţi ai Episcopiei de Bălţi;

d) Alegerea membrilor Consistoriului Eparhial.

La propunerea Preasfințitului Părinte Episcop Antonie, ordinea de zi a fost completată cu alte 15 chestiuni, și anume:

1) Reluarea publicaţiei ”Biserica basarabeană” din perioada interbelică, care va fi organul oficial al eparhiei;

2) Elaborarea paginii de internet a Episcopiei de Bălţi;

3) Înfiinţarea Biroului de presă a Episcopiei de Bălţi;

4) Crearea unei Edituri a Episcopiei de Bălţi;

5) Instituirea unor distincţii bisericeşti pentru mireni şi clerici – Crucea bălţeană, Ordinul „Sfântul Împărat Constantin şi mama sa Elena”,  ordinul „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv”, ordinul „Cuviosul Anatolie Tihai”;

6) Instituirea Diplomei eparhiale de vrednicie;

7) Înfiinţarea Misiunii sociale ”Diaconia Română” a Eparhiei de Bălţi;

8) Înfiinţarea unei Cantine sociale a Episcopiei de Bălţi;

9) Înfiinţarea Centrului Misionar Ortodox „Cuviosul Anatolie Tihai”;

10) Înfiinţarea unui seminar teologic şi a unei extensiuni a Universităţii Alexandru Ioan Cuza de la Iaşi (teologie pastorală sau Asistenţă Socială);

11) Înfiinţarea Centrului de pelerinaj al Episcopiei de Bălţi;

12) Înfiinţarea Comisiei eparhiale de istorie bisericească şi canonizări;

13) Înfiinţarea Asociației Studenților Creștin Ortodocși Români (ASCOR) şi a Asociaţiei Femeilor Ortodoxe la nivel de eparhie;

14) Înfiinţarea fabricii eparhiale de lumânări;

15) Identificarea unor modalităţi de a produce vin liturgic.

Astfel, în şedinţa de lucru, Adunarea Eparhială a aprobat noua redacție a Statutului pentru organizarea și funcționarea Episcopiei de Bălţi, Stema Episcopiei de Bălţi, și i-a ales, conform prescripțiilor statutare, consilierii permanenţi ai Eparhiei și membrii Consistoriului Eparhial.

De asemenea, Adunarea Eparhială a acceptat, cu unanimitate de voturi, propunerile făcute de Preasfințitul Părinte Episcop Antonie.

În cuvântul de încheiere, Preasfințitul Părinte Antonie le-a mulţumit organizatorilor, în special părintelui Valeriu Ursu pentru faptul că a găzduit întrunirea membrilor Adunării Eparhiale, pentru lucrarea de dăruire şi slujire a Bisericii.

„Suntem chemaţi să ne facem datoria de creştini şi de români cu multă dăruire. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu şi al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, ocrotitorii Episcopiei de Bălţi, nădăjduim să fim lumina şi căldura, care să-i apropie pe semeni de cele sfinte şi veşnice”, a menţionat Preasfințitul Antonie.

Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img