Ultimele știri

Mesajul domnului Florinel Frunză, Secretar de Stat al Guvernului României, cu prilejul aniversării celor 30 de ani de la reactivare

Înaltpreasfinția Voastră Părinte Mitropolit,
Înaltpreasființiile Voastre,
Preasfințiile Voastre,
Domnule Ministru,
Preacucernici și Preacuvioși Părinți,
Doamnelor și Domnilor,

Vă mulțumesc pentru invitația de a fi împreună cu dumneavoastră la această sesiune aniversară dedicată împlinirii a 30 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei. Mitropolia Basarabiei aniversează trei decenii de activităţi spirituale, culturale și sociale ale Bisericii din Basarabia, mărturisind energia spirituală şi de credinţă a credincioșilor ortodocși basarabeni. Totodată, 30 de ani de mărturisire a identității naționale, a limbii române și a istoriei poporului român.

Mitropolia Basarabiei a fost creată după Marea Unire de la 1918, prin ridicarea Arhiepiscopiei de Chișinău la rangul de mitropolie în anul 1925, și a funcționat până în anul 1944 când a fost desființată de regimul sovietic.

În data de 14 septembrie 1992, Adunarea Eparhială constituită la Chişinău a hotărât reactivarea Mitropoliei Basarabiei, iar la 19 decembrie 1992 Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a luat act de reactivare și a recunoscut această Mitropolie ca autonomă şi ca parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Române. „Prin reactivarea Mitropoliei Basarabiei se săvârşeşte astăzi un act sfânt de adevăr şi dreptate, care reîntregeşte plinătatea comuniunii de credinţă strămoşească şi gândire românească”, se spune în Actul Patriarhal şi Sinodal.

După numeroase solicitări și demersuri în justiție ale credincioșilor și ierarhilor Mitropoliei Basarabiei, Guvernul Republicii Moldova a recunoscut această mitropolie abia 2 în iulie 2002 ca urmare a Deciziei C.E.D.O. din 13 decembrie 2001 și a Rezoluției a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 24 aprilie 2002.

În ciuda dificultăților financiare, Mitropolia Basarabiei a reușit în acești 30 de ani să desfășoare o amplă activitate, de foarte multe ori susținută de statul român: să restaureze și să construiască zeci de biserici, mănăstiri, așezăminte și instituții sociale; să organizeze și să participe la evenimente și manifestări culturale, educaționale, sociale, la nivel național și internațional; să publice numeroase lucrări științifice, teologice și publicații periodice; să organizeze pelerinaje, vizite pastorale, schimburi de experiență pentru clericii și credincioșii din Mitropolie.

Sprijinirea comunităților religioase românești din afara granițelor țării este una din politicile publice pe care Guvernul României le derulează prin intermediul instituției sale de specialitate, Secretariatul de Stat pentru Culte.

Guvernul României, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, a sprijinit și va sprijini în continuare solicitările Mitropoliei de a construi lăcașuri de cult pentru credincioșii săi, având în vedere că nu i-au fost restituite bisericile care i-au fost confiscate în perioada regimului sovietic. De asemenea, am acordat sprijin financiar pentru achiziționarea de sedii eparhiale la Bălți și Cahul, pentru restaurarea Centrului eparhial din Chișinău, pentru construirea de așezăminte social-filantropice și alocăm sprijin financiar pentru salarizarea a 200 de preoți.

Sperăm că prin dialog cu autoritățile de stat din Republica Moldova cererile îndreptățite ale Mitropoliei Basarabiei de restituire a patrimoniului mobil și imobil confiscat de regimul sovietic vor fi soluționate favorabil.

Angajamentul european al Republicii Moldova pentru obținerea statutului de membru al Uniunii Europene ne dă speranțe că și în domeniul vieții religioase vor fi respectate standardele europene privind exercitarea libertății religioase, neutralitatea statului în ceea ce privește toate credințele religioase, egalitatea cultelor religioase în fața legii și autorităților publice și autonomia cultelor religioase față de stat.

Vă felicităm pentru activitatea neobosită, cu timp și fără timp, pe care o desfășurați pentru credincioșii ortodocși români din Mitropolia Basarabiei și vă asigurăm de întregul 3 nostru sprijin pentru proiectele de menținere și consolidare a identității etnice, culturale și spirituale a românilor din stânga Prutului!

Secretar de Stat
Florinel Frunză
Director

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img