Ultimele știri

(†) Buna Vestire – „Iată roaba Domnului! Fie mie acum după cuvântul tău” (Luca 1,36)

Cultul Maicii Domnului s-a dezvoltat după Sinodul al III-lea Ecumenic de la Efes (431), unde s-a combătut erezia lui Nestorie și s-a definit rolul Preasfintei Fecioare în împlinirea iconomiei mântuirii prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, profețită de profetul Isaia: “Iată Fecioara va lua în pântece și va naște Fiu și vor chema numele Lui Emanuel” (Isaia 7,14).

Maica Domnului a fost aleasă să Îl nască pe “Fiul Celui Preaînalt” (Luca 1,32), dar nu fără de voie, ci printr-o consultare prealabilă a voinței proprii: “cum va fi mie aceasta de vreme ce nu știu de bărbat” (Luca 1,34), “Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul Tău” (Luca 1,36). Ea reprezintă noua Eva, după cum Adam a fost “chip al Celui ce avea să vină” (Romani 5,14).

Esența și importanța Praznicului Bunei Vestiri este rezumată în trparul sărbătorii:

 Tropar Glasul 4

Astăzi este începutul mântui­rii noastre şi arătarea Tainei ce­lei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei Se face şi Gavriil Harul Îl binevesteşte. Pentru aceasta şi noi, împreună cu Dânsul, Născătoarei de Dum­nezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea Plină de har, Domnul este cu tine!

Pericopa Evanghelică:

În zilele acelea Elisabeta, soția lui Zaharia, a zămislit și s-a tăinuit pe sine cinci luni, zicând: Astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea. Iar în a șasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele Fecioarei era Maria. Și, intrând Îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei! Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Și Îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și, iată, vei lua în pântece și vei naște Fiu și vei chema numele Lui, Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt Se va chema și Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și Împărăția Lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către Înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și, răspunzând, Îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care Se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu Se va chema. Iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiu la bătrânețea ei, și aceasta este a șasea lună pentru ea, care se numea stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Și Îngerul a plecat de la ea. (Luca 1, 24-38).

Articol redactat de Părintele Diacon Constantin Olariu

Sursahttps://www.trinitas.tv/

Buna Vestire – stil nou 25 martie

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img