Ultimele știri

“Sfânta Liturghie preînchipuie Împărăția lui Dumnezeu pe pământ, Împărăție proorocită de Sfântul Ioan Botezătorul” (ÎPS Petru)

Sfântul Ioan Botezătorul reprezintă puntea de legătură între două lumi, el este „pecetea celor două Testamente”. Numele de Botezătorul” îl primește de la Sfântul Evanghelist Matei (3,1). Mântuitorul l-a numit făclia care este aprinsă și luminează” (Ioan 5,35).

Sfântul Ioan avea de împlinit o lucrare sfântă, aceea de a-i întoarce pe mulți din fii lui Israel la Dumnezeu (Luca1,6). El pe mulți” îi îndemna, precum spune Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, ceea ce nu reprezintă pe toți, adică unii purtându-se ca niște vrăjmași ai lui Dumnezeu” (Romani 5,10) nevrând să asculte îndemnul “pocăiți-vă”.

Rolul Sfântului Ioan era de a pregăti calea Domnului zicând: “Faceți roade vrednice de pocăință … acum securea stă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc, chiar dacă vor fi chiar și fii lui Avraam” căci Hristos ține lopata “ca să cutețe aria și să adune grâul în jitnița Sa, iar pleava o va arde cu foc nestins” (Luca 3,8-9, 17).

Datorită mesajului său puternic mulți îl confundau cu Hristos, dar el mărturisea “nu sunt eu Hristosul” (Ioan 1,20); “Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru este Acela pe care voi nu Îl știți, Cel care vine după mine” (Ioan 1,26-27). El lucra cu “duhul și puterea lui Ilie” (Luca 1,17) fiind gândul lui Dumnezeu despre cum trebuie să fie ființa umană, precum spune Paul Evdochimov, și îndemna poporul: “Cel care are două haine să dea celui care nu are și cel care are bucate să facă asemenea” (Luca 3,11-14).

Botezul practicat de Sfântul Ioan era o invitație la schimbarea vieții, iar “tot poporul și vameșii auzind, s-au încredințat de dreptatea lui Dumnezeu, botezându-se cu botezul lui Ioan, iar fariseii și învățătorii de lege au călcat voia lui Dumnezeu în ei înșiși, nebotezăndu-se” (Luca 7,29-30). Invitația sa profetică “Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția cerurilor” (Matei 3,2) arăta venirea lui Hristos ca fiind o realitate. În plan personal, schimbarea vieții presupunea  chemarea la un botez al pocăinței care anunța deschiderea cerurilor prin prezența Duhului Sfânt în lume.

Hristos l-a numit pe Sfântul Ioan Botezătorul “cel dintâi între cei născuți din lume” (Luca 7,28), dar cu toate acestea, tot El, a spus că în Împărăția cerurilor, Ioan, este cel mai mic, arătând marea lui smerenie.

 

Articol redactat de Părintele Diacon Constantin Olariu

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img