Ultimele știri

PS Veniamin la Simpozionul Internațional Unitate și Identitate. Ortodoxia Romanilor între Comuniunea Răsăriteana și Dialogul cu Apusul desfășurat la Cluj

   Luni, 05 Noiembrie 2018, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a participat alături de alți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române și profesori de Teologie din România și din afara țării, la Simpozionul internațional: UNITATE ȘI IDENTITATE. ORTODOXIA ROMANILOR INTRE COMUNIUNEA RĂSĂRITEANA ȘI DIALOGUL CU APUSUL, desfășurat în perioada 04-06 Noiembrie, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxa din Cluj-Napoca.

   În cuvântul rostit, cu ocazia acestui Simpozion, PreaSfinția Sa a evocat contextul de la începutul sec. XX-lea, subliniind rolul pe care l-au avut clericii din Basarabia la afirmarea unității de credință și de Neam. În acest sens a vorbit despre contribuția episcopului Dionisie Erhan, de la a cărui naștere pe 2 noiembrie s-au împlinit 150 de ani, recent canonizat de către Sfântul Sinod al B.O.R., pentru consolidarea ortodoxiei în Basarabia.

   Preasfinția Sa a apreciat activitatea episcopului Dionisie ca una fructuoasă și vizionară, dând dovadă de multă înțelepciune și responsabilitate misionară pentru afirmarea și păstrarea Dreptei Credințe și readucerea în staulul Bisericii a credincioșilor influiențați de inochentism și alte curente străine ortodoxiei. A menționat faptul că acest ierarh “era dăruit de Dumnezeu cu multe harisme, era bun cunoscător al Sfintei Scripturi și al cărților de cult, era un liturghisitor neîntrecut și predicator apreciat de marii teologi din epoca sa. Toate acestea sunt roade ale lucrării Duhului Sfânt în omul care crede și se roagă Lui Dumnezeu, izvorâte din conștiința misiunii asumate, din cea mai fragedă vârstă iar nu din instituții sau școli ale vremii, deoarece pregătirea și cultura teologică și-a format-o ca autodidact în obștea mănăstirii Suruceni.”

   În încheiere, Preasfinția Sa a subliniat că “datorită lucrării misionare a episcopului Dionisie Erhan și a Faculății de Teologie de la Chișinău din perioada interbelică, ortodoxia s-a păstrat nealterată după cel de-al doilea Război Mondial în Basarabia. Pentru lucrarea lui misionară deosebită, pentru trăirea aleasă și activitatea rodnică acum, la împlinirea a 150 de ani de la naștere, 100 de ani de la hirotonia întru arhiereu și 75 de ani de la trecerea la Domnul, am trăit bucuria înscrierii în calendar a acestui mare ierarh al Bisericii noastre, în fata de 25 octombrie 2018 cu numele Sfântul Ierarh Dionisie episcopul Cetății Albe-Ismail.”

   “Credem că acest Simpozion va contribui la înțelegerea corectă a contextului în care s-a realizat Marea Unire, a rolului pe care l-a avut aceasta în consolidarea ortodoxiei din Basarabia și în promovarea Identității Naționale și a Unității de Credință în acest spațiu”, a concluzionat Preasfinția Sa.

FotoCredit: Arhid. Marin OSOIANU

Biroul de presă al Episcopiei Basarabiei de Sud.

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img