Ultimele știri

Hirotonia diaconului Adrian Ciuntu în preot, de către Mitropolitul Vladimir, ridică vălul de pe filiaţia spirituală tainică a preotului Ioan Ciuntu

COMUNICAT

În legătură cu hirotonia îi preot, în ziua de sâmbătă, 10 iunie 2017, a diaconului Adrian Ciuntu, fiul preotului Ioan Ciuntu, parohul bisericilor „Sf. Teodor Tiron şi Teodora de la Sihla” şi „Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Cuviosul Daniil Sihastrul” din Chişinău, de către Inaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al „întregii Moldove”, conducătorul structurii eclesiastice a Patriarhiei Moscovei din R. Moldova, Mitropolia Basarabiei precizează:

1. Hirotonia diaconului Adrian Ciuntu, fiul părintelui Ioan Ciuntu, în preot, de către un ierarh al Bisericii Ruse, reprezintă o încredinţare în plus pentru românimea din Basarabia că părintele Ioan Ciuntu, considerat ca fiind cleric al Mitropoliei Basarabiei, s-a aflat şi se află într-o altă jurisdicţie eclesiastică, decât cea pe care o anunţă Sfinţia Sa public. Comunicatul de presă al Sectorului Sinodal Comunicare Instituţională şi Relaţiii cu Mass-media al Mitropoliei Chişinăului a Patriarhiei Moscovei, ne anunţă că „diaconul Adrian Ciuntu a fost hirotonit preot pe seama parohiei „Sf. Binecredincios Ştefan cel Maredin mun. Chişinău”. Reieşind din acest fapt putem concluziona că prin dorinţa sa, de a pune paroh, cu orice preţ, pe fiul său peste această comunitate de români, preotul Ioan Ciuntu a nesocotit dragostea de neam şi de Biserică românească a enoriaşilor care au fiinţat şi susţinut acest sfânt locaş;

2. Realitatea că preotul Ioan Ciuntu nu este statornic în relaţia sa cu Biserica Ortodoxă Română, reiese şi din concluzia Comisiei de anchetă a Mitropoliei Basarabiei, formată în data de 3 februarie 2014, care a investigat gradul de implicare a preotului sus-numit în apariţia cultului schismatic întitulat „Cultul religios Mitropolia Chişinăului şi a Moldovei de Răsărit”, înregistrat la Ministerul Justiţiei din Republica Moldova, în data de 17 ianuarie 2014. Ancheta a stabilit că printre membrii acestei gripări pseudo-religioase necanonice, se numără şi membri ai familiei părintelui Ioan Ciuntu (dna preoteasă Elvira Ciuntu şi fiica Ina Ciuntu). Pentru o mai mare claritate redăm integral concluzia Comisiei de anchetă:

a. Preotul Ioan Ciuntu, parohul bisericilor „Sfântul Teodor Tiron şi Teodora de la Sihla” şi „Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Cuviosul Daniil Sihastrul” din Chişinău este implicat direct în apariţia cultului schismatic „Mitropolia Chişinăului şi a Moldovei de Răsărit”.

b. Majoritatea membrilor fondatori ai comunităţilor „Sf. Teodor Tiron şi Teodora de la Sihla” şi „Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Cuviosul Daniil Sihastrul” din sectorul Ciocana, Chişinău (păstorite de preotul Ioan Ciuntu) sunt şi fondatori ai noului „cult” „Mitropolia Chişinăului şi a Moldovei de Răsărit”. Acest adevăr se desprinde din consultarea proceselor verbale ale noului „cult” puse la dispoziţie de Ministerul Justiţiei.

c. Unul din scopurile apariţiei acestui nou „cult” este subminarea activităţii Mitropoliei Basarabiei şi denigrarea Întâistătătorului ei.

Hirotonia diaconului Adrian Ciuntu de către Patriarhia Rusă demonstrează că atât preotul Ioan Ciuntu, cât şi fiul său, tratează cu indiferenţă şi oportunism apartenenţa la Biserica românească, rusească sau oricare alta structură eclesiastică;

3. Aceiaşi Comisie de anchetă a scos la iveală faptul că biserica „Sfântul Teodor Tiron şi Sfânta Teodora de la Sihla” şi biserica „Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Cuviosul Daniil Sihastrul” din Chişinău (păstorite de preotul Ioan Ciuntu), pe care creştinii le cred lăcaşe ale Mitropoliei Basarabiei, în realitate sunt înregistrate pe Asociaţia obştească „Centrul creştin ortodox de spiritualitate, morală şi cultură Sfânta Teodora de la Sihla” condusă de preotul Ioan Ciuntu. Care este relaţia acestei Asociaţii obşteşti cu Mitropolia Chişinăului şi cu conducătorul ei, Mitropolitul Vladimir, rămâne să deducem din Comunicatul de presă al acestei structuri eclesiastice, care ne anunţă, aşa cum am văzut, că preotul Adrian Ciuntu a fost hirotonit pe „seama parohiei „Sf. Binecredincios Ştefan cel Maredin mun. Chişinău”.

4. Cu această ocazie anunţăm credincioşii Mitropoliei Basarabiei că motivul pentru care ierarhii Mitropoliei Basarabiei nu slujesc la bisericile „Sfântul Teodor Tiron şi Sfânta Teodora de la Sihla” şi biserica „Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Cuviosul Daniil Sihastrul” din Chişinău este acelaşi – neaflarea în albia canonică a celor două lăcaşe de cult. Precizăm că Înaltpreasfinţitului Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor nu a mai oficiat sfinte slujbe la biserica „Sfântul Teodor Tiron şi Sfânta Teodora de la Sihla” de mai bine de zece ani.

5. În acelaşi timp Mitropolia Basarabiei apreciază schimbarea de atitudine a Mitropolitului Vladimir, care a recunoscut hirotonia în diacon a lui Adrian Ciuntu, taină oficiată de Înaltpreasfinţitul Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor. Este cunoscut faptul că preoţii şi ierarhii subordonaţi Patriarhiei Moscovei repetă, fără un temei canonic, tainele şi ierurgiile oficiate de clericii Mitropoliei Basarabiei (cununii, botezuri, sfinţiri, înmormântări ş.a.), menţionând, într-un mod distructiv pentru Ortodoxie, că doar harul care vine pe linia ierarhică de la Patriarhia Rusă este lucrător în acest spaţiu.

Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img