Ultimele știri

†) Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului)

Cuvântul de îvățătură a fost ținut de Părintele Arhidiacon Maxim Sturza, Consilier Mitropolitan pentru Relațiile cu Instituțiile Statului.

 

“Pericopa evanghelică de astăzi, a Duminicii după Botezul Domnului, are bogate semnificații duhovnicești pentru viața creștină și pentru înțelegerea credinței ca pregustare a vieții din Împărăția cerurilor.

În finalul Evangheliei Hristos ne cheamă la El zicând: Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor (Matei 4,17), iar acest lucru ne face atenți la legătura dintre Sfânta Taină a Botezului și Sfânta Taină a Pocăinței fară de care oamenii nu pot intra în Împărăția cerurilor.

Evanghelia acestei duminici ne arată că, după ce Sfântul Ioan Botezătorul a fost întemnițat de regele Irod Antipa, Iisus a plecat în Galileea și, părăsind orașul Nazaret, a venit să locuiască în Capernaum, lângă mare, oraș în care locuiau, alături de evrei, și mulți străini, oameni de neamuri și credințe diferite.

Evanghelia ne spune că Iisus s-a mutat de la nazaret la Capernaum, în pământul lui Zabulon și Neftali, lângă marea Galileii, pentru a împlini un plan al lui Dumnezeu, proorocit de profetul Isaia: pământul Zabulonului și ținutul lui Neftali; în vremurile cele de pe urmă el va acoperi de slavă calea mării, celălalt țărm al Iordanului, Galileea neamurilor. Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare și voi, cei ce locuiți în latura umbrei morții, lumină va străluci peste voi (Isaia 8,23;9,1).

Poporul care stătea în întuneric, descris de profetul Isaia, era poporul evreu, care deși, primise adevărul mântuitor prin profeți, prooroci și Legea lui Moise, totuși se afla în întuneric privind identitatea lui Mesia pe care-L aștepta.

Lumina oferită celor ce ședeau în latura și umbra morții se referă la popoarele păgâne care au primit adevărul în aceeași măsură ca poporul evreu. Păgânii, închinători la idoli, erau robiți de păcate multe, necunoscând adevărul lui Dumnezeu și nu credeau în învierea morților și viața veșnică.

Scopul venirii lui Hristos în lume este intrarea oamenilor în Împărăția Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt, începând cu Botezul lui Iisus în apele Iordanului”.

 

Articol redactat de Părintele Diacon Constantin Olariu.

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img