Ultimele știri

Scrisoare deschisă adresată Primului Ministru al R. Moldova, d-lui Ion Chicu

Domniei Sale 

  Domnului Ion Chicu

                                                                      Prim-Ministru al Guvernului

Republicii Moldova

                                                                  

Stimate domnule Prim-ministru,

   Prin prezenta, Vă informăm că am luat act de Hotărârea nr. 7 din 13 martie 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică Privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19 și apreciem grija autorităților din R. Moldova pentru sănătatea și siguranța cetățenilor.

   Pentru pacea socială, păstrarea unui climat de pace și stabilitate, în aceste momente de încercare, considerăm că este necesară consultarea tuturor factorilor de decizie, inclusiv a reprezentanților celor două mitropolii ortodoxe din R. Moldova, dar și a reprezentanților celorlalte culte.

   În acest sens, Vă aducem la cunoștință că, urmare apariției în public a hotărârii menționate, foarte mulți credincioși și-au arătat mâhnirea și întristarea față de măsura luată, prin care sunt privați de dreptul de a participa la cultul divin public în biserici(Sfânta Liturghie) așa cum se întâmplă și în alte țări în spațiile afectate de Covid – 19(ex. România). În contextul situației actuale, Biserica Ortodoxă(Mitropolia Basarabiei) a transmis clericilor și credincioșilor măsurile impuse în această situație, păstrând echilibrul și responsabilitatea pentru prevenirea unor situații nedorite:

  1. https://mitropoliabasarabiei.md/mitropolia-basarabiei-%C3%AEngrijorat%C4%83-de-apari%C8%9Bia-primelor-trei-cazuri-de-infectare-pe-teritoriul-%C8%9B%C4%83rii
  2. https://mitropoliabasarabiei.md/rug%C4%83ciune-special%C4%83-pentru-%C3%AEncetarea-noii-epidemii
  3. https://mitropoliabasarabiei.md/mitropolia-basarabiei-transmite-%C3%AEndrum%C4%83ri-c%C4%83tre-parohii-%C8%99i-m%C4%83n%C4%83stiri-pentru-luarea-unor-m%C4%83suri-de

   În acest context, în bisericile Mitropoliei Basarabiei – în conformitate și cu recomandările Biseriii Ortodoxe Române, se înalță rugăciuni către Dumnezeu pentru izbăvirea de acest virus și însănătoșirea grabnică a celor care sunt infectați.

   Apreciem măsurile de siguranță care s-au luat, dar considerăm că în privința participării credincioșilor la sfintele slujbe se impune revizuirea acestei hotărâri care să vină în sprijinul credincioșilor de a avea posibilitatea să se roage în biserici, așa cum au făcut-o timp de două mii de ani, fără a întrerupe oficierea Sfintei Liturghii.

   Biserica are o rânduială de aproximativ două mii de ani, în care s-au săvărșit Liturghii fără întrerupere, indiferent de pericolele care au existat de-a lungul timpului: ciumă, holeră, foamete, războaie e.t.c. În împrejurări asemănătoare s-au făcut procesiuni cu sfintele moaște, s-a intensificat viața duhovnicească, restabilindu-se armonia în societate și dispărând pericolul morții iminente.

   În calitate de conducători ai bisericii suntem îngrijorați de reacțiile credincioșilor și efectele negative în viața comunităților, întrucât Sfânta Liturghie este în centrul vieții creștine, iar Domnul Hristos ne încredințează că “Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică”(Ioan 6, 48-5). Pentru iradicarea epidemiilor se impune intensificarea vieții duhovnicești prin post, rugăciune, spovedanie și împărtășirea cu Sfintele Taine și Harul vindecător al acestora și nicidecum suprimarea acestora.

   Considerăm că ar fi bine ca, în cel mai scurt timp, să invitați reprezentanții cultelor și să reformulați hotărârea în conformitate și cu normele moralei creștine.

   Nădăjduim în buna intenție a măsurilor Domniei Voastre și sperăm ca în cel mai scurt timp, un reprezentant al Mitropoliei Basarabiei să fie invitat la consfătuiri, așa cum este și normal, și să putem contribui la reformularea  acestei hotărâri, care să ajute la siguranța tuturor cetățenilor Republicii Moldova, fără a afecta relația omului cu Dumnezeu, iar crediincioșii să nu fie privați de posibilitatea de a se ruga în Biserică.

   Noi, în calitate de reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, am îndemnat în repetate rânduri, urmare recomandărilor stabilite de către stat și Patriarhia Română, clericii din fiecare comunitate să asigure condiții de rugăciune, respectând regulile de igienă și securitate instituite de autoritățile centrale și locale, iar credincioșii să păstreze un climat de liniște și să intensifice rugăciunea ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să depășim aceste momente de grea încercare prin care trece societatea noastră.

   Rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze cu darurile Sale cele bogate și să vă ajute în activitatea pe care o desfășurați, iar munca și efortul pe care le depuneți să vă aducă multe realizări frumoase și bucurii duhovnicești, spre binele întregului nostru popor și spre Slava lui Dumnezeu.

Cu stimă și binecuvântare,

† PETRU

Arhiepiscopul Chişinăului,

Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor

 

   !!! Urmare a hotărârii nr. 7 din 13 martie 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică Privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19, în contextul în care până la ora actuală, Mitropolia Basarabiei nu a fost consultată asupra respectivei hotărâri, ÎPS Părinte Petru Mitropolitul Basarabiei vine, din numele clericilor și credincioșilor Mitropoliei Basarabiei, cu o scrisore deschisă, în adresa domnului Prim-Ministru Ion Chicu, cu referire la problemele care nasc din luarea acestei decizii. Ne exprimăm speranța că această hotărâre va fi revizuită, cu consultarea cultelor vizate. Conform legilor bisericești nici o lege omenească nu poate întrerupe continuitatea Sfintei Liturghii – izvor dătător de viață și nicidecum sursă de contaminare și infectare.

Notă: Prezenta scrisoare va ajunge în cel mai scurt timp și la oficiul Primului-Ministru și sperăm să fim informați în cel mai scurt timp de măsurile luate.

Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei.

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img