Ultimele știri

PS Antonie: „Pe lângă adevărul evanghelic să promovăm şi adevărul apartenenţei noastre de neam”

Vineri, 17 februarie 2017, PS Antonie de Orhei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăulu a binecuvântat Conferinţa dedicată comemorării primului Mitropolit al Basarabiei, Gurie Grosu şi preotului poet Alexie Mateevici. Conferinţa a fost organizată de Episcopia de Bălţi a Mitropoliei Basarabiei şi s-a desfăşurat la Biblioteca „Basarabia” din oraşul Soroca. Moderatorul Conferinţei a fost PC preot Sorin-George Huluţă-Saftiuc, protopop de Soroca şi Floreşti. Referate au prezentat: PC preot Florentin-Constantin Doboşeriu – „Mitropolitul Gurie Grosu – primul Mitropolit al Mitropoliei Basarabiei”, PC Preot Ştefan Eftofi – „Activitatea şi opera Mitropolitului Gurie Grosu”, PC preot Nicolae Pânzariu – „Preotul poet Alexie Meteevici” şi PC preot Roman Botezatu – „Contribuţia preotului poet Alexie Meteevici la promovarea şi păstrarea identităţii româneşti pe teritoriul Basarabiei”.

La conferinţă a participat şi dna Silvia Grosu, profesoară universitară, rudă prin alianţă cu marele ierarh al Mitropoliei Basarabiei. Doamna Grosu a vorbit despre chipul ierarhului evlavios şi misionar Gurie Grosu, menţionând că slujirea Mitropolitului Gurie trebuie să fie un model pentru fiecare cleric, subliniind totodată că este îmbucurător faptul că percepţia publică a slujitorilor Mitropoliei Basarabiei este una pozitivă, de slujitori corecţi, smeriţi şi fără taxe la servicii religioase.

PS Antonie s-a referit la contribuţia Mitropolitului Gurie Grosu şi a preotului poet Alexie Mateevici la trezirea conştiinţei naţionale a românilor din Basarabia şi la contribuţia acestor doi slujitori ai altarului la realizarea unităţii de neam. PS Antonie, între altele, a spus: „În discursul său rostit la primul Congres al învăţătorilor din Basarabia, care s-a desfăşurat, între 25-28 mai 1917, la Chişinău Alexie Mateevici a afirmat tranşant că: „Trebuie să ştim că suntem români” şi că nu avem două limbi şi două literaturi, ci numai una, aceeaşi cu cea de peste Prut”. Şi tot în acelaşi discurs poetul spune că cei care nu înţeleg că sunt români, sunt „neluminaţi” şi că toţi avem datoria să-i luminăm pe aceştia cu „lumină dreaptă”. Şi astăzi această lucrare de luminare nu este încheiată. Să-i ajutăm pe confraţii noştri să înţeleagă că sunt români. Noi, slujitorii cultului avem datoria de a vorbi adevărul. Pe lângă adevărul evanghelic să promovăm şi adevărul apartenenţei noastre de neam. Acesta este o datorie de fii ai acestui pământ”.

Un cuvânt către cei prezenţi a adresat şi PC Preot Valeriu Cernei, vicar-administrativ al Episcopiei de Bălţi.

Oaspeţii de peste Prut, PC preot Mihai Zvorâşte, misionar protopopesc la Protopopiatul Iaşi II şi PC preot Gheorghe-Marian Filip, misionar protopopesc la Protopopiatul Târgul Neamţ, au vorbit despre modul cum se lucrează cu tinerii în structurile eclesiastice de care aparţin.

Momentul artistic a inclus interpretarea imnului R. Moldova „Limba noastră” (autor – preotul poet Alexie Meteevici), de către elevii Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca (profesor Vasile Sulima) şi recitarea poeziilor „Ţara” şi „Cântecul zorilor” de către elevii Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Soroca.

Întâlnirea preoţilor a fost precedată de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, care a fost oficiată de PS Antonie, împreună cu un sobor de preoţi, la biserica „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din Soroca (preot paroh Sorin-George Huluţă-Saftiuc, protopop de Soroca şi Floreşti). După Sfânta Liturghie, soborul de clerici a oficiat slujba Parastasului pentru sufletele vrednicilor de pomenire Mitropolitului Gurie

Grosu şi a preotului poet Alexie Mateevici.

După Conferinţă, PS Antonie a participat la adunarea comună a protopopiatelor din Episcopia de Bălţi a Mitropoliei Basarabiei, unde s-au abordat mai multe chestiuni referitoare la activitatea misionară şi pastoral-filantropică a Episcopia de Bălţi.

Mitropolia Basarabiei a declarat Anul 2017 ca an comemorativ al Mitropolitului Gurie Grosu, cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la naştere şi a preotului Alexe Mateevici, cu ocazia împlinirii a o sută de ani de la trecerea la cele veşnice. În cadrul conferinţelor dedicate Anului omagial al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română, în cadrul Mitropoliei Basarabiei vor fi omagiaţi şi Mitropolitul Gurie Grosu şi preot poet Alexie Mateevici.

Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img