Ultimele știri

Prima slujbă arhierească pe Movila Măgurii

Miercuri, 31 august 2016, PS Antonie de Orhei, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului a oficiat, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Înălțarea Domnului şi Acoperemântul Maicii Domnului” de pe Movila Măgurii (stareţ – PCuv. ierodiacon Vlasie Sandu).

PS Antonie, în cuvântul său, s-a referit la viaţa de sihăstrie din primele veacuri ale creştinismului, când lua fiinţă primele aşezăminte monahale.

Între altele, PS Antonie a spus: „Dornici de a fi mai aproape de Dumnezeu, unii creştinii se retrăgeau în locuri pustii pentru a vieţui în post şi rugăciune. Plini de Duh Sfânt, aceşti pustnici erau descoperiţi de alţi căutători de Dumnezeu şi aşezându-se în preajma lor, pentru a se folosi de experienţa şi sfaturile acestora, numărul ucenicilor şi sihaştrilor creştea. Astfel a apărut necesitatea ca aceste comunităţi de pustnici să fie organizate prin regulamente alcătuite de Sfinţii Părinţi. Astfel au apărut mănăstirile. Şi astăzi călugării îmbunătăţiţi sunt căutaţi de monahi şi simpli creştini pentru a se folosi duhovniceşte de sfaturile acestora”. „Nădăjduim ca acest loc binecuvântat de Dumnezeu şi încărcat de istorie, din preajma acestei Movili să devină un spaţiu cu viaţă spirituală bogată, unde iubitorii de Dumnezeu să vină şi să adune lumină şi sfinţenie în sufletele lor”, a mai spus PS Antonie.

PS Antonie a mulţumit părintelui Vlasie pentru jertfa cu care acesta încearcă să reînvie viaţa monahală pe Movila Măgurii. PS Antonie i-a dăruit părintelui Vlasie un diptic pentru înmulţirea rugăciunii şi sporire duhovnicească. Apoi soborul de slujitori ai Mitropoliei Basarabiei a urcat pe Movilă dând slavă lui Dumnezeu, Făcătorul a toate câte există.

La Sfânta Slujba a fost prezent şi dl Ion Rabacu, primarul comunii Negurenii Vechi, care a apreciat eforturile părintelui Vlasie de a organiza viaţa monahală într-un loc desemnat de înaintaşii noştri pentru a fi loc de rugăciune.

Preacuviosul părinte ierodiacon Vlasie a mulţumit soborului de preoţi şi Preasfinţitului Antonie pentru faptul că au venit şi s-au rugat împreună, menţionând că este prima slujbă arhierească pe Movila Măgurii.

Mănăstirea „Înălțarea Domnului şi Acoperemântul Maicii Domnului” de pe Movila Măgurii este aşezată într-un loc retras, o adevărată pustie, un spaţiu destinat rugăciunii. Conform tradiţiei pe această movilă a fost aşezată o cruce chiar de Dreptcredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt în anul 1486, ca mărturie că aceste ţinuturi sunt locuite de creştini ortodocşi. A fost ridicată şi o biserică de lemn. Tot aici s-a aflat un punct de observaţie de unde se transmitea semnalele de alarmă când ţara era invadată de trupe străine. Altitudinea absolută a Movilei Măgurii este de 388,8 m şi constituie cea dea doua înălţime după dealul Bălăneşti (429,5 m) din Basarabia. Denumirea Movilei provine de la satul din apropiere Măgura, unde, din porunca Sfântului Ştefan cel Mare, în 1503 începe construcţia unei biserici de piatră. Sfântul locaş nu a mai fost ridicat, iar în timp această construcţie s-a demolat.

În anul 1936, vrednicul de pomenire Mitropolitul Basarabiei Gurie Grosu dă binecuvântare pentru ca pe Movila Măgurii instalată o cruce, iar în preajma ei să fie ridicată o mănăstire. Crucea însă a fost dărâmată de sovietici, din cauza unei inscripţii la adresa cotropitorilor veniţi în anul 1944 pe aceste meleaguri. În anul 2000 crucea a fost renovată. Din ziua de 25 februarie, anul 2002 în acest loc retras şi plin de linişte sfântă vieţuieşte ierodiaconul Vlasie Sandu, numit pusnicul de pe Movila Măgurii. Părintele Vlasie, cu studii la Institutul Unional de Cinematografie de la Moscova, unde a studiat arta cinematografică, fiind chemat de liniştea rugăciunii şi împreună-petrecere cu Dumnezeu a decis să se retragă în acest loc binecuvântat.

Mănăstirea este ajutată după posibilitate de preoţii şi credincioşii din împrejurime. Un ajutor considerabil a fost oferit de părintele Petru Polișciuc, slujitor la biserica din satul Coșeni, raionul Ungheni. Sfinţia sa a donat o mare parte din materiale de construcție pentru a înălţa un sfânt locaş în acest loc binecuvântat. În prezent sfintele slujbe sunt oficiate, într-un mic paraclis, de către PC preoţi – protoiereu mitrofor Constantin Ciugureanu şi Nicolae Tveordostup.

Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img