Ultimele știri

Mesajul ÎPS Părinte Mitropolit PETRU de Ziua Copilului

ÎPS Părinte Mitropolit PETRU, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor transmite un mesaj atât copiilor cât și părinților:

 

Fiecare copil se naște având o chemare sfântă de la Dumnezeu. Iubirea lor față de părinți preînchipuie împlinirea Sfintei Scripturi care zice: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta” (Ieșire 20, 12). Așadar copiii, chipuri de lumină, sunt un dar de la Dumnezeu pentru fiecare familie.

Educația copiilor în Biserică, în duhul Evangheliei iubirii lui Hristos, ne oferă speranța unui viitor prosper plin de binecuvântarea lui Dumnezeu asupra întregii lumi.

Rugăciunea părinților împreună cu fii și fiicele lor cultivă credință și iubire, promovează valorile creștine și îndeamnă la viață sfântă și fapte bune.

Copiii nu se modelează doar prin activități și cuvinte, ci mai ales prin exemplul de viață al părinților și al bunicilor. Acest exemplu îi va ghida toată viața, iar o rădăcină sănătoasă, creștină, morală, va răsădi o societate onestă, corectă și luptătoare în păstrarea valorilor creștine și tradiționale strămoșești.

Cu toții suntem copii, având părinți în viață sau trecuți la cele veșnice, dar să nu uităm că, în primul rând, suntem copiii lui Dumnezeu Cel ce ne iubește cu iubire nemăsurată și necuprinsă de mintea omenească.

Să ne aducem aminte că și Hristos a fost copil, crescând în ascultare față de Dumnezeu Tatăl, de Fecioara Maria și Dreptul Iosif, iar rodul ascultării îl aflăm din Sfânta Scriptură atunci când citim: „Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni” (Luca 2, 52).

 

 

Cu arhierești binecuvântări,

                                                                   † Petru

                                                 Arhiepiscop al Chișinăului

                                Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor

 

 

Sărbătorirea unei zile dedicate copilului a fost propusă în 1925 la Conferinţa mondială pentru bunăstarea copiilor de la Geneva, în cadrul căreia 54 de reprezentanți din diferite țări au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului.

Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a stabilit în 2009 ca prima duminică din luna iunie să fie dedicată în Patriarhia Română tuturor mamelor, taților și copiilor acestora care sunt crescuți și  educați în lumina credinței în Dumnezeu.

 

 

Cuvântul PF Părinte Patriarh DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

 

În familie, copilul începe să înțeleagă taina iubirii părintești a lui Dumnezeu pentru toți oamenii. De aceea, educația copilului nu înseamnă doar cunoaștere și pregătire pentru viața materială, ci și creștere duhovnicească sau cultivarea bunătății sufletului, ca frumusețe a acestuia în relația lui cu Dumnezeu și cu semenii. În acest sens, părinții sunt chemați să cultive practica rugăciunii în comun, ca izvor de bucurie și iubire statornică în familie. Rugăciunea este temelia vieții și a creșterii spirituale a omului, care ne ajută să înfruntăm greutățile vieții, să pregustăm încă din lumea aceasta lumina și bucuria învierii și a vieții veșnice. Rugăciunea nu este doar lucrarea omului care se adresează lui Dumnezeu, ci şi lucrarea tainică a harului lui Dumnezeu în sufletul celui care se află în comuniune cu El. Nimic nu poate înlocui rugăciunea şi nicio activitate nu este mai de preţ decât aceasta, fiindcă rugăciunea ne dăruiește inspiraţie şi putere pentru a rosti cuvântul frumos şi pentru a săvârși fapta bună.

Anul acesta, Duminica Părinţilor şi Copiilor coincide cu Duminica a 7-a după Paști, în care se citește textul evanghelic despre rugăciunea arhierească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, rostită cu puțin timp înainte de Pătimirile Sale (Ioan 17, 1-13). Această rugăciune ni-L descoperă pe Dumnezeu ca Părinte al unui Fiu veșnic, Care a venit în lume să dăruiască oamenilor viață veșnică. Marea taină sau ținta ultimă a rugăciunii Domnului Iisus Hristos este unitatea Bisericii. El S-a rugat ca toți cei care cred în El „să fie una”, adică să trăiască în comuniune, după cum Tatăl și Fiul sunt una, adică trăiesc în comuniune, în dăruire reciprocă de iubire și de sfințenie: „Părinte Sfinte, păzește-i în numele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem și Noi” (Ioan 17, 11). Rugăciunea arhierească ne mai arată că bucuria lui Hristos este deplină când ucenicii Săi păstrează dreapta credinţă şi unitatea Bisericii (cf. Ioan 17, 13).

Într-o societate tot mai divizată și secularizată, pentru a răspunde nevoilor spirituale profunde ale generațiilor de copii și de tineri, Biserica îi cheamă pe părinți, educatori, învățători și profesori la o conlucrare permanentă, în spiritul comuniunii fraterne și al solidarității practice, ca educația copiilor să devină o preocupare comună majoră. În ultimele decenii, în contextul multor provocări la adresa familiei creștine, Biserica a intensificat activitățile ei privind educația copiilor și a tinerilor. Anul 2022 este în mod deosebit dedicat evidențierii importanței și rolului rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului. În acest context, în perioada 15 noiembrie 2021 – 21 mai 2022, Patriarhia Română a organizat Concursul Național Catehetic Rugăciunea în viaţa mea, care și-a propus să cultive relaţia de comuniune a omului cu Dumnezeu şi cu aproapele prin rugăciune. La concurs au participat grupuri catehetice parohiale, cuprinzând copii și tineri din țară și din diaspora, câștigătorii fiind premiați în ziua de 21 mai 2022, cu ocazia hramului istoric al Catedralei Patriarhale, Sfinții Mari Împărați și întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa, Elena.

Adresăm părinților și copiilor români un mesaj părintesc de multă prețuire, precum și îndemnul de a păstra și de a trăi dreapta credință, de a practica rugăciunea în familie, de a cultiva iubirea părintească, fiască și frățească, spre slava Preasfintei Treimi și spre bucuria tuturor copiilor și a părinților!

 

Cu aleasă prețuire și binecuvântare,

                                                             † Daniel

                                     Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

Sursehttps://basilica.ro/

Articol redactat de Părintele Arhidiacon Constantin Olariu.

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img