Ultimele știri

Mesajul ÎPS Mitropolit Petru adresat cu prilejul sărbătorii Zilei Limbii Române

Preaiubiți credincioși și cetățeni, iubitori, promotori și vorbitori ai limbii române.

 

Stabilirea zilei de 31 august, ca sărbătoare națională a Limbii Române, reprezintă pentru românii de pretutindeni un agent fidel al cugetării identitare, un manifest al idealurilor ce izvorăsc din conștiința acestui popor încercat de vremuri grele. De-a lungul istoriei, tezaurul nostru a fost completat de multe daruri moștenite de la înaintași, care au o valoare patrimonială și spirituală incontestabilă, dar totuși cea mai mare bogăție pe care am primit-o în dar rămâne limba națională, ce păstrează memoria colectivă și comuniunea dintre generații.

Frumusețea, armonia, valoare simbolică și semantică a cuvântului românesc, nu este doar un simplu mijloc sau instrument de comunicare funcțională, aprobată și adoptată de societatea dinamică în care trăim, ci reprezintă un mod de existență și de afirmare în întreaga lume, bazat pe demnitatea și unitatea cuprinsă de sufletul acestui neam, care de multe ori a fost răstignit în decursul istoriei.

De aceea, serbarea și vorbirea corectă a limbii române, devine cea mai vrednică metodă de a le onora efortul înaintașilor noștri, care au aparat identitatea etnică și lingvistică cu preț de sânge. Starea lor de jertfă pe care au trăit-o impetuos, a contribuit vehement la dăinuirea peste veacuri a conștiinței de neam, a sfintei credințe, a limbii și a simțirii românești. Aceste valori, cultivate într-un mod cu totul smerit de Biserica neamului românesc prin cultul liturgic și activitatea învățătorească, nu sunt nimic altceva decât metode de desfășurare a voinței și cugetării dumnezeiești, pe care Dumnezeu le-a rânduit mai înainte de veacuri.

Acest adevăr privitor la rolul important pe care l-a jucat cultul ortodox în promovarea și conservarea limbii române nu poate fi contestat. Însuși marele poet Mihai Eminescu afirmă că Biserica a fost dintotdeauna ”maica spirituală a neamului românesc”, care, fiind foarte aproape de popor, a creat contextul edificator de dezvoltare în armonie și simbioză a cultului și culturii, prin înființarea tipografiilor și a școlilor, dar mai ales prin viu grai și prin tradiția creștină.

Biserica noastră românească, respectiv noi, Mitropolia Basarabiei, care suntem un mădular viu în Trupul lui Hristos și un far de lumină pentru cei care caută dreptatea și adevărul istoric, depunem de 30 de ani efortul de a consolida comunicarea și comuniunea fraternă dintre creștinii de pe cele două maluri ale Prutului, prin încercarea de a facilita accesul comun la educație, mass-media, asistență socială, spiritualitate și cultură, în general.

Ne dorim și rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu, să transforme această Zi de sărbătoare a Limbii Române, într-un eveniment plin de recunoștință față de Dumnezeu și de străbuni, bucurându-ne pe deplin că ne-am învrednicit a fi generația care poate citi, asculta, vorbi şi simți limba română într-o libertate absolută.

 

 

Sector Comunicare, Media și Relații Pblice.

 

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img