Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Petru adresat cu ocazia zilei de naștere a PS Antonie, episcopul de Bălți

                                                               Preasfinţia Voastră,

     La popas aniversar, cu prilejul împlinirii vârstei de 58 de ani pământești, Vă adresăm toate gândurile Noastre de sănătate, spor în activitatea ce o desfășurați și Har Dumnezeiesc din belșug, pe cărarea acestei vieți pământești și în misiunea pastorală cu care Bunul Dumnezeu V-a încredințat.

      Rugăm pe Milostivul Dumnezeu, Izvorul anilor noștri, să Vă lumineze, în continuare spre împlinirea a tot lucrul bun și spre păstorirea, cu înțelepciune și demnitate, a Turmei celei Cuvântătoare, în eparhia pe care o păstoriți cu dăruire, având aceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfântă pentru Biserica Lui Hristos şi Neam nostru românesc, întru mulţi şi binecuvântați ani!

                                                                                          Hristos a înviat!

Cu părintească dragoste în Hristos - Domnul,

                                                                                                † PETRU

 

                                                                                 Arhiepiscopul Chişinăului,

                                                                   Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor

 Preasfinţia Voastră,

     La popas aniversar, cu prilejul împlinirii vârstei de 58 de ani pământești, Vă adresăm toate gândurile Noastre de sănătate, spor în activitatea ce o desfășurați și Har Dumnezeiesc din belșug, pe cărarea acestei vieți pământești și în misiunea pastorală cu care Bunul Dumnezeu V-a încredințat.

      Rugăm pe Milostivul Dumnezeu, Izvorul anilor noștri, să Vă lumineze, în continuare spre împlinirea a tot lucrul bun și spre păstorirea, cu înțelepciune și demnitate, a Turmei celei Cuvântătoare, în eparhia pe care o păstoriți cu dăruire, având aceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfântă pentru Biserica Lui Hristos şi Neam nostru românesc, întru mulţi şi binecuvântați ani!

                                                                                          Hristos a înviat!

Cu părintească dragoste în Hristos - Domnul,

                                                                                                † PETRU

 

                                                                                 Arhiepiscopul Chişinăului,

                                                                   Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilo

Share