Mesaj de felicitare adresat PS Veniamin- Episcopul Basarabiei de Sud cu prilejul aniversării zilei de naștere

În ziua de 11 iunie 2021, PS Părinte Veniamin al Basarabiei de Sud, aniversează împlinirea a 46 de ani de viață pământească. CU acest prilej Mitropolitul Basarabiei, ÎPS Petru, i-a adresat un mesaj de felicitare:

                                                                                                                                 Preasfinției sale,

                                                                                                                                 PS Veniamin,

                                                                                                                                  Episcopul Basarabiei de Sud

                                                                         Preasfinţia Voastră,

    La popas aniversar, când adăugați, la buchetul vieții pământești, încă un an, dorim să Vă adresăm tot gândul Nostru bun și urările Noastre de sănătate și prosperitate, pe ogorul duhovnicesc încredințat în slujirea pastorală ce V-a fost încredințată.

    Ne rugăm Izvorului Sfânt al Vieții noastre –Milostivului Dumnezeu, să Vă încununeze în continuare, cu alți ani, mulți și binecuvântați, iar slujirea arhierească, la care ați fost chemat, să fie mereu însoțită de inspirație duhovnicească, înțelepciune dumnezeiască și neostenită putere sufletească și trupească, întru păstorirea turmei lui Hristos, spre Împărăției Cerurilor.

 

                                           Întru, Mulți și Binecuvântați ani, Preasfințite Părinte Episcop!!!

 

Cu părintească dragoste în Hristos - Domnul,

                                                                                          † PETRU

                                                                       Arhiepiscopul Chişinăului,

                                                          Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor

Share