Ultimele știri

Slujbă Arhierească de hramul “Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” în orașul Hîncești.

     Existența îngerilor este o realitate revelată. Ei fac parte din lumea creată de Dumnezeu, înaintea omului. Ca ființe cerești, spirituale, au fost înzestrate cu libertate, gândire, voință, sentiment și suflet nemuritor. Din cartea Facerea (1,1), dar și Coloseni (1,16) aflăm că îngerii au fost creați din nimic și “văd pururea fața lui Dumnezeu” (Matei 18,10). Îngerii sunt împărțiți în nouă cete:

Serafimii cei cu câte șase aripi (Isaia 6,2-6) – care primesc lumina cea neînserată de la Dumnezeu;

Heruvimii cei cu ochi mulți (Iezechiel 1,10) – care primesc tainele cunoștinței și ale înțelepciunii;

Scaunele/Tronurile preasfinte (Coloseni 1,16) – care servesc drept tron al lui Dumnezeu;

Stăpâniile (Romani 8,38) – care au putere asupra duhurilor necurate;

Domniile (Coloseni 1,16) – care rânduiesc dregătoriile pe pământ și dau înțelepciune oamenilor;

Puterile (Efeseni 1,21) – care fac minuni în cer și pe pământ;

Începătoriile (Efeseni 1,21) – care au misiunea să păzească țările și popoarele;

Arhanghelii (Judecători 9; I Tesaloniceni 4,16) – care fac cunoscute tainele lui Dumnezeu;

Îngerii – care slujesc și împlinesc voia lui Dumnezeu.

     Numărul total al îngerilor nu îl cunoaștem, însă din Vechiul Testament aflăm că în una din vedeniile profetului Daniel L-a văzut pe Dumnezeu stând pe tron fiind slujit de “mii de mii și mii de miriade de îngeri” (7,10). Împăratul David estimează că îngerii ar fi “mii de mii” în psalmul 67(18).

     Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă că “există și alte puteri cărora noi nu le știm numele…. (în ceruri) este o infinitate de neamuri și cete cărora nu li se poate ține socoteala și pe care nici un cuvânt nu le poate indica”.

     În perioada Vechi Testamentară, rostul îngerilor era de a pregăti Calea venirii Mântuitorului Iisus Hristos, dar și de a-l însoți pe om. La stejarul Mamvri, Dumnezeu se arată în chipul a trei îngeri: Mihail, Gavriil și Rafail, iar când primii doi au fost trimiși să incendieze cetățile Sodoma și Gomora și să-l salveze pe dreptul Lot împreună cu cele două fiice ale sale, Rafail a rămas împreună cu Avraam pentru a-l tămădui (Facere 19, 1-17). Moise și Iosua au fost călăuziți spre Canaan, după ieșirea din Egipt, de îngerul Domnului care ziua mergea sub forma unui stâlp de nor, iar noaptea stâlp de foc (Ieșire 13, 21; 23, 20-21). Ilie a fost hrănit, în pustiul Beer-Șeba, cu pâine și apă de un înger (III Regi 19). Cei trei tineri: Șadrac, Mașac și Abed-Nego care au fost aruncați în cuporul cu foc de către Nabucodonosor, au fost salvați de îngeri (Daniel 3,28). Etc.

     În Noul Testament, exemplele, când îngerii au intervenit prin poruncă Divină, sunt mai cunoscute: Arhanghelul Gavriil, aducătorul Bunei Vestiri (Luca 1,28-35), îngerul care s-a arătat în vis lui Iosif, logodnicul Mariei (Matei 1,20), îngerul de la Betleem (Luca 8,14), îngerii care i-au însoțit pe cei trei magi (Matei 2, 1-12), îngerul care i-a însoțit pe Iosif, Maria și pruncul Iisus în Egipt (Matei 2, 13-20). Etc.

Arhanghelul Mihail

     În Vechiul Testament este menționat în cartea profetului Daniel fiind numit “cel dintâi dintre îngerii păzitori” (10,13); “îngerul păzitor al Israelului” (10,21); “mare voievod care ocrotește pe fii poporului tău” (12,1). El este heruvimul care păzește porțile Raiului cu o sabie de foc (Facerea 3,24).

     În Noul Testament este menționat în Epistola Sfântului Iuda (fratele lui Iacov) ca fiind arhanghelul care s-a “împotrivit diavolului, certându-se cu el pentru trupul lui Moise” (1,9). În cartea Apocalipsa Sfântului Ioan (12,7) se spune că Arhanghelul Mihail și îngerii lui vor porni război cu balaurul.

Arhanghelul Gavriil

     În Vechiul Testament, Gavriil îi explică profetului Daniel (cap.8) vedenia berbecului și a țapului, cu privire la cucerirea Imperiului Persan de către Alexandru cel Mare.

     În Noul Testament aduce Vestea cea Bună Fecioarei Maria, a Întrupării Mântuitorului Iisus Hristos și vestea nașterii lui Ioan Botezătorul (Luca 1).

 

     Sărbătoarea Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil a fost instituită în secolul al V-lea. În pictura ortodoxă, Arhanghelul Mihail este reprezentat ca un militar, cu o sabie de foc în mână (Îngerul Judecății, slujitor al Legii), iar Arhanghelul Gavriil având uneori un crin în mână (Binevestitor, Înger al Darului, Îngerul Milei).

 

Articol redactat de Părintele Diacon Constantin Olariu.

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img