Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei și Exarhatul Plaiurilor s-a întrunit în ședință de lucru la Sediul Mitropoliei Basarabiei din Chișinău

30 Iulie 2022

În ziua de joi, 28 iulie 2022, la Sediul Mitropoliei Basarabiei din Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 161, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit PETRU, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, s-a desfășurat ședința Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei în prezența Preasfințitului Părinte Episcop ANTONIE, Episcop de Bălți și a Preasfințitului Părinte Episcop VENIAMIN, Episcopul Basarabiei de Sud.

După deschiderea lucrărilor de către ÎPS Părinte PETRU, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, a fost anunțată desemnarea secretarului Sinodului Mitropolitan, în persoana PS Părinte Episcop VENIAMIN, Episcopul Basarabiei de Sud, și s-a analizat Ordinea de zi stabilită pentru această ședință.

În cadrul discuțiilor, ÎPS Părinte Mitropolit PETRU a prezentat importanța conlucrării dintre eparhii și solidaritatea dintre clerici pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în lucrarea misionară, educațională și social-filantropică din Mitropolie.

În acest context, a fost prezentată lucrarea Mitropoliei în raport cu situația din Ucraina, apreciind implicarea ierarhilor, clericilor și a credincioșilor în susținerea refugiaților, dar și a credincioșilor aflați în dificultate din Basarabia, exprimându-se mulțumiri tuturor binefăcătorilor Mitropoliei. De asemenea, a fost evidențiată lucrarea social-filantropică desfășurată prin Asociația Diaconia a Mitropoliei Basarabiei, realizările recente și viitoarele proiecte în domeniul sănătății, desfășurarea unor activități de medicină preventivă, etc.

Sinodul mitropolitan a evaluat stadiul cercetărilor privind canonizarea unor clerici, mari duhovnici care au activat în Basarabia și care au pătimit în urma persecuțiilor din a doua jumătate a secolului al XX-lea, confirmând membrii Comisiei mitropolitane pentru canonizarea sfinților. S-a amintit despre necesitatea pregătirii festivităților de la Chișinău de proclamare a canonizării preotului mărturisitor Alexandru Baltaga în anul 2025.

S-a discutat despre necesitatea intensificării activităților misionare pentru păstrarea, mărturisirea și exprimarea valorilor Ortodoxiei în societate, amintindu-se hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din ședința sa din 5 iulie 2022.

În cadrul discuțiilor au fost stabilite obiectivele și prioritățile misionare prilejuite de aniversarea în anul 2022 a 30 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei, desemnându-se responsabilii pentru activitățile ce vor fi organizate la nivelul eparhiilor.

În final, membrii Sinodului mitropolitan au discutat aspecte privind formarea personalului, precum și pregătirea continuă a clerului din Mitropolia Basarabiei, stabilind principii și proceduri pentru numirea și transferul clerului. S-a subliniat necesitatea păstrării disciplinei canonice și statutare în Mitropolie.

 

 

Sector Comunicare, Media și Relații Publice

 

 

 

Share