Ultimele știri

Parohia Dereneu din cadrul Mitropoliei Basarabiei examinează posibilitatea depunerii în termen a unei plângeri contra Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

COMUNICAT DE PRESĂ

Mitropolia Basarabiei ține să aducă la cunoștință publică faptul că statul Republica Moldova, prin puterea sa judecătorească, violează dreptului cetățenilor la un proces echitabil și acces la justiție, ceea ce constituie o încălcare a prevederilor articolului 6 al Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Pentru ilustrarea acestui fapt, prezentăm public o sinteză cronologică a cazului care vizează direct parohia Dereneu a Mitropolia Basarabiei căreia i s-a îngrădit nemotivat accesul la justiție, contrar angajamentelor asumate internațional de către stat, contrar prevederilor și garanțiilor constituționale și legale în vigoare.

Sunt de reținut următoarele circumstanțe de fapt:

1. La data de 30.11.2017, patru persoane fizice (Nicolai Spînu, Ion Revenco, Constantin Stratan și Mihail Gurschi) au depus o cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului Justiției privind contestarea actelor administrate.

2. Actele contestate în instanța de contencios administrativ au fost deciziile Ministerului Justiției nr. 59 și nr. 70, din 23.08.2017, prin care s-a dispus înregistrarea Statutului în redacție nouă a Comunității Religioase Parohia Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din cadrul Mitropoliei Basarabiei (în continuare Comunitate Religioasă), precum și a denumirii acesteia.

3. Ulterior, la data de 04.12.2017, judecătorul Petru Harmaniuc a emis încheierea de primire și pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare, context în care s-a expus inclusiv asupra asigurării acțiunii, sub forma suspendării deciziilor contestate.

4. Despre aceste circumstanțe, Comunitatea Religioasă a aflat abia în data de 02.02.2018.

5. La 22.02.2018, în adresa judecătorului Petru Harmaniuc a fost formulată cererea privind intervenirea în proces în calitate de copârât, dat fiind că o potențială hotărâre pe marginea acțiunii va afecta direct și exclusiv drepturile Comunității Religioase.

6. În motivarea cererii de intervenire s-a făcut referire la încălcarea directă și flagrantă a art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, or, prin încheierea sus-menționată, este vizat direct dreptul Comunității Religioase, fapt de care judecătorul Petru Harmaniuc a fost în cunoștință de cauză, însă acesta nu a întreprins nicio acțiune de interveniere obligatorie sau facultativă în proces a acesteia.

7. La data de 28.02.2018, judecătorul Petru Harmaniuc a emis încheierea de respingere a intervenirii în proces, motivând că pretențiile formulate de cele 4 persoane fizice reclamante nu ar viza în vreun fel drepturile Comunității Religioase.

8. În motivarea încheierii judecătorul Petru Harmaniuc face referire la faptul că reclamanții în proces nu și-au manifestat dorința de a formula pretenții față de Comunitatea Religioasă, ci direct împotriva Ministerului Justiției, făcând abstracție de atentarea directă la drepturile Comunității Religioase ca solicitant al calității de terț intervenient interesat și vizat (potențial copârât).

9. La data de 05.03.2018, Comunitatea Religioasă a declarat recurs împotriva încheierii considerate ilegale, de respingere a intervenirii.

10. În motivarea recursului s-a făcut referire directă și expresă la art. 62 alin. 1 lit. a) și alin. 3 din Codul de Procedură Civilă care reglementează dreptul oricărei persoane de a interveni în proces în calitate de copârât în condițiile similare în care se află Comunitatea Religioasă, iar prin neadmiterea intervenirii a fost încălcat art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

11. La data de 24.04.2018 Curtea de Apel Chișinău, în persoana judecătorilor Boris Bîrcă, Steliana Iorgov și Nina Traciuc, a emis decizia prin care a respins recursul declarat.

12. În motivarea deciziei, instanța de recurs a indicat că într-adevăr reclamantul nu a formulat pretenții față de Comunitatea Religioasă, respectiv aceasta nu poate participa în proces în calitate de terț intervenient (copârât).

13. Cu toate acestea, instanța de recurs a făcut indirect referire la potențialul statut al Comunității Religioase de intervenient accesoriu, care însă nu a fost solicitat de acesta în fața instanței de fond.

14. Pe de altă parte, instanța de fond a avut obligația de atragere din oficiu a intervenienților accesorii în cazul în care se depistează atentarea la vreunul din drepturile obiectiv-materiale ale terților.

15. Respectiv, chiar dacă instanța de fond a constatat netemeinicia intervenirii în proces în calitate de copârât, aceasta urma să emită imediat și din oficiu, o încheiere de atragere a Comunității Religioase în proces, în calitate de intervenient accesoriu.

16. Ținând cont de cele menționate mai sus, se constată cu certitudine faptul că atât încheierea Judecătoriei Chișinău din 28.02.2018, emisă de judecătorul Petru Harmaniuc, cât și decizia Curții de Apel Chișinău din 24.04.2018, emisă de judecătorii Boris Bîrcă, Steliana Iorgov și Nina Traciuc, aduc atingere directă garanției internaționale ocrotite prin art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

17. În acest sens, Mitropolia își declara profundul regret  cu privire la pregătirea profesională a judecătorilor și solicită Consiliului Superior al Magistraturii să acorde o atenție mai mare aspectelor de pregătire, competență și calificare a membrilor corpului judecătoresc.

18. Totodată, ținând cont de faptul că încheierile respective constituie o dovadă clară a violării dreptului la un proces echitabil și acces la justiție, parohia Dereneu, ca parte componentă a Mitropoliei Basarabiei, va examina posibilitatea depunerii în termen, contra Republicii Moldova, a unei cereri la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.

Date fiind mai multe similitudini ale cazului cu circumstanțele cele din speța ”Mitropolia Basarabiei și alții versus Republica Moldova” judecată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Hotărârea din 13 decembrie 2001, definitivă din 27 martie 2002), Mitropolia Basarabiei va monitoriza cazul în continuare și va sesiza prompt asupra oricărei evoluții atât opinia publică din Republica Moldova, cât și misiunile diplomatice ale partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova acreditate la Chișinău.

30 aprilie 2018

Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img