Ultimele știri

PĂRINTELE MITROPOLIT PETRU ADRESEAZĂ UN MESAJ DE MULȚUMIRE DOMNULUI PRIM-MINISTRU AL ROMÂNIEI ION-MARCEL CIOLACU

Excelenței Sale,

Domnului Prim-ministru Ion-Marcel CIOLACU,

Prim-ministru al României

În lumina evenimentului marcant pentru noi, ce privește inițiativa de promovare a proiectului de lege cu privire la acordarea unui sprijin financiar anual în valoare de 2 milioane de euro de către statul român Mitropoliei Basarabiei, parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române, dorim să vă adresăm un mesaj de adâncă recunoștință și apreciere, în numele întregii Mitropolii a Basarabiei și Exarhatul Plaiurilor. Sprijinul financiar reprezintă o dovadă incontestabilă a angajamentului și implicării Excelenței Voastre, cu susținerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a întregii echipe guvernamentale, a Guvernului României și a întregului poporului român în sprijinirea comunității creștine ortodoxe românești din Basarabia.

Suntem profund mișcați și onorați de gestul Excelenței Voastre și al întregului organism legislativ și executiv român și de susținerea necondiționată a României față de Biserica Ortodoxă Română, care demonstrează înțelegere și compasiune față de nevoile comunității ortodoxe române a Mitropoliei Basarabiei. Suportul financiar care va fi alocat reprezintă o expresie a înaltei dăruiri și al angajamentului asumat pentru a ne ajuta să atingem aspirațiile și obiectivele noastre spirituale, filantropice, misionare, culturale și educaționale.

De asemenea, ne bucurăm că ați răspuns prompt, eficient și într-un timp foarte scurt la rugămintea mea, ca Întâistătător al Mitropoliei Basarabiei, care a fost adresată Excelenței Voastre, examinată și discutată în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut la Sediul Mitropoliei Basarabiei.

Vă asigurăm că fondurile primite vor fi administrate cu o responsabilitate exemplară și cu transparență totală, dezvoltând proiectele și programe cu impact social semnificativ. Sub îndrumarea și cu experiența partenerilor noștri din România, vom desfășura o evaluare atentă a nevoilor Mitropoliei noastre, identificând proiecte și inițiative care să ofere suportul necesar pentru fiecare credincios și parohie în parte, nefăcând discriminare față de etnia credincioșilor și limba vorbită, astfel putând să cuprindem întreg spațiul basarabean și arătând suportul României și al Excelenței Voastre care dă dovadă de dragoste frățească și iubire față de toți credincioșii Bisericii Ortodoxe.

Este important de subliniat că vom aborda orice proiect cu înțelepciune și profesionalism, având în vedere nu doar nevoile imediate ale comunității, ci și perspectiva pe termen lung. Ne propunem să multiplicăm aceste resurse în mod durabil, contribuind astfel la dezvoltarea și consolidarea Mitropoliei Basarabiei și la împlinirea misiunii noastre spirituale în slujba credincioșilor și a întregii comunități ortodoxe prin:

 • Sprijinirea activităților de asistență socială și medicală în spitale, centre de plasament, cămine de bătrâni și alte forme de asistență;
 • Construirea de centre pentru oamenii fără adăpost;
 •  Construirea de cantine sociale;
 • Ajutorarea mamelor cu copii care sunt victime ale violenței în familie;
 • Asistarea copiilor, victime ale abuzurilor de orice fel;
 • Amenajarea și întreținerea muzeelor cultural-religioase;
 • Susținerea manifestărilor cultural-religioase;
 • Restaurarea, repararea, întreținerea și administrarea clădirilor eparhiale;
 • Dezvoltarea învățământului teologic liceal și universitar; centre și programe dedicate tinerilor;
 • Amenajarea și dotarea bibliotecilor eparhiale și parohiale;
 • Dezvoltarea departamentului media al Mitropoliei Basarabiei;
 • Întreținerea şi funcţionarea aparatului administrativ al Mitropoliei Basarabiei.

În încheiere, dorim să reiterăm profunda noastră recunoștință și apreciere către Excelența Voastră, către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, către întreaga echipă guvernamentală, către Parlamentul României și către toți cetățenii României. Suntem încrezători că prin colaborarea noastră solidă și prin implicarea reciprocă vom reuși să dezvoltăm și să întărim valorile noastre comune și să contribuim la binele spiritual și material al credincioșilor din Mitropolia Basarabiei.

Cu cele mai sincere urări de sănătate, binecuvântare arhierească și ajutor de la Domnul,

ÎPS Părinte Mitropolit PETRU

Arhiepiscop al Chișinăului

Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img