Ultimele știri

Mitropolia Basarabiei prăznuiește pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, ocrotitorul neamului românesc

În ziua prăznuirii Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, 2 iulie, Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Paraclisul Mitropolitan din Chișinău, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de Corala Mitropoliei Basarabiei.

Domnind 47 de ani, 1457-1504, Voievodul Ștefan, numit de către popor “Mare” pentru vitejia de care a dat dovadă în luptele sale, a fost apărătorul întregii creștinătăți în fața Imperiului Otoman.

În anul 1992, Biserica Ortodoxă Română a canonizat pe Voievodul Ștefan cel Mare, stabilind ziua cinstirii sale la data de 2 iulie. Cu toate acestea el era socotit ca sfânt de către popor încă de la moartea sa. O mărturie care confirmă cultul acordat de către popor o avem de la arhidiaconul catolic polonez Maciej Staryjkowski, care, vizitând în 1575 Țara Moldovei, arăta că „din cauza nespusei sale vitejii îl socotesc ca sfânt”. Cea mai importantă victorie asupra turcilor, Ștefan, a obținut-o la Podul Înalt, lângă Vaslui, în 10 ianuarie 1475, cu o armată de trei ori mai mică decât a invadatorilor. După această bătălie, luminat de Dumnezeu, „nu a fost cuprins de trufie, ci a postit patru zile numai cu pâine și cu apă și în toată țara a dat de veste ca nimeni să nu se laude cu această izbândă, ci s-o atribuie numai lui Dumnezeu și numai Lui să i se aducă laudă”.

Pe lângă iscusința în războaie Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, în cea de-a doua parte a domniei, s-a ocupat de ctitorirea de biserici și mănăstiri. Tradiția vorbește de un număr de 40 de lăcașuri sfinte, pentru 30 dintre acestea existând date certe de identificare. Pe lângă construirea efectivă, Voievodul s-a ocupat și de împodobirea lor cu odoare și cărți necesare slujbelor. Putem vorbi de o “epocă ștefaniană” reprezentată prin manuscrise, Tetraevanghele, Mineie, Viețile Sfinților, cădelnițe, ferecături de Evanghelie, broderii cu fir de aur și argint.

El este o icoană de lumină pentru tot poporul dreptcredincios, un ocrotitor al ctitorilor de locaşuri sfinte şi al celor care luptă pentru biruinţa Crucii şi a iubirii lui Hristos pentru oameni.

Troparul Sfântului:

Glasul I:

Apărător neînfricat al credinței și patriei străbune, mare ctitor de locașuri sfinte, Ștefane Voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne izbăvească din nevoi și din necazuri.

Glasul al II-lea:

Neînfricat apărător al dreptei credințe, te-a avut pe tine Biserica lui Hristos, Binecredinciosule Voievod Ștefane, pentru care tot poporul te-a numit mare, bun și sfânt, și te-a cinstit. Drept aceea noi pururea te avem întăritor credinței noastre ortodoxe și al țării ocrotitor, prin rugăciunile tale cele către Dumnezeu.

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img