Ultimele știri

ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei: „Sfântul Proroc Ilie a dorit ca omenirea să trăiască după învăţătura cea cerească”

În data de 2 august curent, de cinstirea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul; Sf. Mucenic Secundus din Smirna; Înaltpreasfinţitul Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiască Liturghie la Mănăstirea „Sfântul Prooroc Ilie” din loc. Corneşti, rn. Ungheni (stareţ PCuv. Arhimandrit Damaschin Cimbir).

Îndată după Sfânta Liturghie, ÎPS Petru, împreună cu clericii prezenţi, au oficiat un Te Deum pentru sănătatea şi bunăstarea părintelui stareţ şi păstoriţilor săi, iar mai apoi a rostit un cuvânt de învăţătură referitor la viaţa plină de sfinţenie a ocrotitorului sfintei mănăstiri: „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul se bucură de o mare popularitate şi cinstire deosebită în rândurile credincioşilor, nu în zadar Biserica noastră Ortodoxă i-a rânduit o zi de mare prăznuire, deoarece faptele lui minunate strălucesc peste veacuri şi sunt pilde demne de urmat pentru noi şi astăzi. El a fost om pământesc, însă a trăit ca un om ceresc, a fost un om al rugăciunii şi al împlinirii voii lui Dumnezeu, a avut o curăţie sufletească asemenea îngerilor, o răbdare neclintită asemenea mucenicilor, o credinţă dreaptă şi statornică asemenea apostolilor, un curaj uluitor în înfruntarea rătăcirilor idolatre şi a nelegiuirilor de tot felul şi o râvnă neistovită în slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor. Sfânta noastră Biserică îl numeşte în cântările ei „îngerul Domnului care suflă cu râvnă dumnezeiască”, pentru că era însufleţit de zel sfânt faţă de Dumnezeu, faţă de triumful adevărului dreptei credinţe şi faţă de împlinirea faptei de milostenie şi de binefacere către aproapele. Nu în zadar Profetul Ilie a fost înălţat la cerul pe care atât de mult l-a râvnit. El dorise ca şi pe pământ să se pogoare cele cereşti şi omenirea să trăiască după învăţătura cea cerească, având un singur împărat şi conducător, pe Dumnezeu”.

În final, domnii Vasile  Gîrşteaga şi Igor Trifan, ctitori ai Mănăstirii „Sfântului Slăvitului Prooroc Ilie Tesviteanul” din localitatea Corneşti, rn. Ungheni, pentru merite deosebite pe care dumnealor le au faţă de Mitropolia Basarabiei şi mănăstirea susnumită, au fost decoraţi de către Vlădica Petru cu înalta Distincţie Mitropolitană:  „Crucea Mitropoliei Basarabiei” pentru mireni. La rândul său, părintele stareţ, PCuv. Arhim. Cimbir Damaschin, a mulţumit Ierarhului Mitropoliei Basarabiei şi clericilor prezenţi la această frumoasă sărbătoare pentru vizită, după care le-a oferit tuturor celor prezenţi o agapă frăţească.

Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img