Ultimele știri

Ierarhii Mitropoliei Basarabiei la ședința Sfântului Sinod al B.O.R. Meditația duhovnicească cu tema „Slujirea arhierească şi promovarea identităţii de neam” a ÎPS Părinte Mitropolit Petru prezentată în cadrul ședinței

   Ierarhii Mitropoliei Basarabiei, în frunte cu ÎPS Părinte Mitropolit Petru au participat, în calitate de membri permanenți, la ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române  întrunit joi, 13 februarie 2020, în şedinţă de lucru la Reşedinţa Patriarhală, sub ­preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Lucrările au debutat cu slujba de Te Deum, oficiată în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. În cadrul şedinţei de lucru a Sfântului Sinod, părintele arhimandrit Benedict Vesa a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cu titulatura „Bistriţeanul”.

   În deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod, Întâistătătorul Bisericii noastre a subliniat că este un lucru îmbucurător faptul că activitatea pastorală a ierarhilor din anul 2019 a fost una foarte bogată. Preafericirea Sa a spus că pe ordinea de zi se află un referat privind alegerea unui Episcop-vicar la Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului: „Avem, de asemenea, dări de seamă privind unele activităţi ale facultăţilor de teologie ortodoxă şi în mod deosebit remarcăm faptul că a fost publicat în «Monitorul Oficial» nr. 97 din 10 februarie 2020 forma consolidată a Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. ­Remarcăm cu bucurie propunerea de înfiinţare în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă «Justinian Patriarhul» din Bucureşti a unui nou program de studii universitare de master intitulat: «Managementul economic şi administrarea unităţilor bisericeşti», ca o încercare de a-i ajuta mai mult pe tineri, atunci când merg în parohii, dar şi pe cei care lucrează în administraţie. Avem, de asemenea, unele rapoarte privind relaţiile noastre cu Bisericile Ortodoxe surori şi, în general, sunt şi unele teme obişnuite referitoare la activitatea filantropică a Bisericii. În mod deosebit avem un raport care ne arată rezultatul colectei în bani, în alimente şi în haine, din timpul Postului Naşterii Domnului”. 

   Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit apoi despre tradiţia din prima duminică a Postului Sfintelor Paşti (Duminica Ortodoxiei), când Biserica noastră face o colectă pentru Fondul Central Misionar. Totodată, a subliniat importanţa pastoralei din Duminica Ortodoxiei. „Această pastorală este una aşteptată şi eficientă. O parte din Fondul Central Misionar rămâne la eparhii şi o parte este trimisă la Patriarhie şi acoperă foarte multe nevoi privind activităţile interne şi externe ale Bisericii noastre. Este o tradiţie de pe timpul vrednicului de pomenire Patriarh Justinian, care a continuat în fiecare an. Această pastorală nu este una doar pentru organizarea unei colecte, este în primul rând una care arată că Duminica Ortodoxiei a fost duminica biruinţei Bisericii Ortodoxe asupra ereziilor şi mai ales asupra ereziei iconoclaste, asupra celor care respingeau icoanele şi îi prigoneau pe cei care se închinau la icoane”, a reliefat Preafericirea Sa. 

Cultivarea, apărarea şi promovarea demnităţii umane

   Întâistătătorul Bisericii noastre a arătat că în a doua parte a pastoralei se scoate în evidenţă importanţa cinstirii chipului lui Dumnezeu în om. „Omul a fost făcut după chipul Fiului, aşa cum ne arată şi picturile din Bucovina, în care vedem că prototipul creării omului a fost Iisus Hristos Care urma să Se întrupeze. Deci, avem o pastorală care scoate în evidenţă importanţa cinstirii icoanelor, dar atrage atenţia şi asupra importanţei cinstirii icoanei vii a lui Dumnezeu în fiecare om creat după chipul lui Dumnezeu. Toţi oamenii sunt creaţi după chipul lui Dumnezeu, sunt înzestraţi cu raţiune, cu voinţă liberă şi cu capacitatea de a iubi pe Dumnezeu şi pe semeni. Însă toţi oamenii au vocaţia să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu. Chipul este dăruit de Dumnezeu, asemănarea este dobândită de om prin conlucrare cu harul lui Dumnezeu. Acei oameni creaţi după chipul lui Dumnezeu, care au ajuns la asemănarea cu Cel Unul Sfânt, se numesc Sfinţii Bisericii. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune: «Căutaţi pacea cu toţi şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul» (Evrei 12, 14). În pastorală avem şi un îndemn la cultivarea, apărarea şi promovarea demnităţii umane, mai ales într-o vreme în care se încearcă un fel de negare sau respingere a identităţii persoanei umane, prin diferite ideologii, care într-un fel vor să modifice lucrarea Creatorului şi identitatea persoanei umane. De aceea, noi trebuie ca deodată cu apărarea dreptei credinţe privind cinstirea sfintelor icoane să apărăm şi credinţa ortodoxă privind identitatea, demnitatea şi vocaţia omului de a deveni asemenea cu Dumnezeu Cel Sfânt şi de a trăi veşnic. Această pastorală din Duminica Ortodoxiei este o reafirmare a dreptei credinţe, dar şi a chemării la dreapta vieţuire”, a spus Patriarhul României. La final, Preafericirea Sa a afirmat că demnitatea cea mai mare a omului este sfinţenia. 

 

   În continuare, Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a citit meditaţia duhovnicească intitulată „Slujirea arhierească şi promovarea identităţii de neam” a Înaltpreasfinţitului Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. „Astăzi trăim într-o lume cu accentuată tendinţă de globalizare şi secularizare, într-o lume în care încă marile imperii duc lupte nevăzute, când se încearcă uniformizarea «valorilor» la nivel de Uniune Europeană. Chiar dacă în Hristos «nu există nici iudeu, nici elin…» (Galateni 3, 28), avem Ortodoxie la nivel universal şi nu trebuie să uităm că unul dintre aspectele după care vom fi judecaţi, la Judecata de Apoi, va fi neamul. De aceea, în aceste împrejurări, considerăm că este necesar de accentuat şi de insistat pe propovăduirea cu sârguinţă şi dedicaţie prin diverse metode a identităţii naţionale, chiar la nivelul Ortodoxiei universale (…). Un popor îşi poate consolida identitatea naţională prin Biserică, dar şi-o poate pierde prin îndepărtarea de ea şi înlăturarea reprezentanţilor ei din acţiunile cu caracter naţional, căci pentru un popor majoritar ortodox, mai ales Biserica şi neamul (patria) sunt două altare sfinte la care suntem chemaţi cu toţii să slujim”, a transmis Mitropolitul Basarabiei. 

   A urmat apoi desfăşurarea lucrărilor în comisiile sinodale: Comisia pastorală, monahală şi socială; Comisia teologică, liturgică şi didactică; Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină şi Comisia pentru comunităţi externe, relaţii interortodoxe, intercreştine şi interreligioase. 

Arhimandritul Benedict Vesa a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului

   După reluarea lucrărilor în plenul Sfântului Sinod, a avut loc alegerea Episcopului-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, prezidată de Preafericitul Părinte ­Patriarh Daniel. Părintele arhimandrit Benedict Vesa a fost ales prin vot secret, de către ierarhii Sfântului Sinod, Episcop-vicar al ­Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cu 35 de voturi din 51 valid exprimate, și va purta titulatura „Bistriţeanul”. 

   Patriarhul României l-a felicitat pe noul ales în demnitatea de Episcop-vicar, apreciind ­pregătirea intelectuală şi spirituală a sa. „Avem speranţa că în activitatea Sfântului Sinod veţi fi o mână care poate să aducă prin condei o contribuţie, atât în comisiile Sfântului Sinod, cât şi în discuţiile şi lucrările acestuia, dar în mod special în plan local, într-un oraş universitar, multietnic şi multiconfesional. Este necesară o mărturie ­ortodoxă solidă, consistentă şi mai ales ­corectă, pentru a arăta valorile eterne ale Ortodoxiei. Vă felicităm, vă dorim ajutorul Domnului şi multă bucurie pentru că numai prin jertfelnicie se obţine adevărata bucurie, după cum cântăm, în fiecare duminică: «Iată, prin Cruce a venit bucurie la toată lumea»”, a spus Preafericirea Sa. 

   Arhimandritul Benedict Vesa a mulţumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru încrederea acordată, Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Andrei pentru chemarea la slujirea arhierească, precum şi tuturor membrilor Sfântului Sinod. „Mulţumesc lui Dumnezeu pentru această zi minunată. M-am simţit ocrotit de Maica Domnului dintotdeauna şi trăirea pe care o am acum aş vrea să o exprim pornind de la paradigma pe care ea însăşi a trăit-o atunci când a fost chemată de Dumnezeu, când a fost aleasă. Pe de o parte este acest gând: «Cum este mie aceasta?», ţinând cont de puţinătatea vârstei şi de nedeplinătatea duhovnicească, dar, pe de altă parte, este şi această încurajare că «Duhul Domnului este peste mine şi puterea Celui Preaînalt mă va întări». Domnul este cu noi. Nu pentru dreptăţile mele socotesc că se întâmplă lucrul acesta, ci pentru credinţa Bisericii şi pentru lucrarea ei. Sunt încurajat şi rostesc şi eu în aceeaşi paradigmă că Domnul a căutat spre smerenia robului Său. Sfântul Isaac Sirul spune că acolo unde este smerenie, aceasta ţine loc de fapte. Primesc cu bucurie această ascultare pe care Biserica mi-o pune pe umeri sub chipul omoforului”, a spus arhimandritul Benedict Vesa.

Bogată activitate științifică în domeniul spiritualității ortodoxe de tradiție siriacă

Arhimandritul Benedict Vesa, Episcop-vicar ales al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a născut la 13 februarie 1984 în orașul Abrud, județul Alba, ca al doilea copil al preotului Ioan Vesa şi al prezbiterei Elena-Mărioara. A urmat cursurile Seminarului Teologic „Mitropolit Simeon Ștefan” din Alba Iulia în perioada 1999-2004. După terminarea studiilor seminariale a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, absolvind cursurile de licenţă (2004-2008) şi un program de master (2008-2010) sub coordonarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei. 

În timpul cursurilor universitare a ocupat postul de redactor la Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. În perioada 2009-2011 a urmat al doilea program de master, la Institutul Ecumenic de la Bossey, Elveția, perioadă de studiu finalizată cu o disertație dedicată spiritualității ortodoxe și rolului său în dialogul ecumenic, sub coordonarea părintelui prof. dr. Ioan Sauca.

În 2013 a obţinut titlul de doctor în teologie cu calificativul „summa cum laude”, la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu o lucrare despre mistica Sfântului Isaac Sirul. În anul 2016 a obţinut titlul de doctor în studii istorice şi istorico-religioase la Universitatea din Padova, Italia, sub coordonarea profesorului dr. Paolo Bettiolo.

În anul 2012 a fost numit secretar eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, funcţie pe care o ocupă şi în prezent. În anul 2014 a devenit și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, la Catedra de spiritualitate. La 17 ianuarie 2015 a fost tuns în monahism la Mănăstirea Nicula, județul Cluj. La 24 ianuarie a fost hirotonit ierodiacon, iar la 30 ianuarie ieromonah pe seama Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. La 1 ianuarie 2016 a fost ridicat la rangul de protosinghel, iar la 25 decembrie 2017 a fost hirotesit arhimandrit.

Este autorul a cinci volume dedicate spiritualității siriace și a două mici volume de eseuri dedicate personalităților duhovnicești contemporane. În ce privește cercetarea academică, a publicat 50 de articole științifice în reviste sau volume colective, în țară și străinătate, atât în limba română, cât și în limbile engleză, respectiv italiană și a participat la 50 de simpozioane naționale și internaționale, în Europa şi Asia. (Vasile-Robert Nechifor)

Articol de Arhid. Ştefan Sfarghie / www.ziarullumina.ro

FotoCredit: Ziarul Lumina

Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei.

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img