Ultimele știri

Cuvinte alese transmise Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit PETRU la împlinirea vârstei de 75 de ani

Înaltpreasfinția Voastră,

 

Cu prilejul aniversării a 75 de ani de viață, precum și al aniversării ridicării Înaltpreasfinției Voastre la rangul de Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, vă adresăm alese felicitări, dimpreună cu doriri de sănătate și ajutor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea de păstorire a clerului și credincioșilor din Basarabia, spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii.

Timpul vieții dăruit nouă de Dumnezeu se sfințește prin rugăciuni sfinte și prin fapte izvorâte din iubire smerită și darnică, în care lucrează tainic harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh.

         Întru mulți și fericiți ani, Înaltpreasfinția Voastră!

              Cu binecuvântare și dragoste în Hristos,

                                                           † Daniel

                                   Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

 

Înaltpreasfinția Voastră,

 

Aniversarea zilei de naștere reprezintă, an de an, a chemării iubitoare la viața care ne-a fost adresată de către Dumnezeu, chemare ce se împlinește în măsura în care ne deschidem tot mai mult spre veșnica împreună-petrecere cu El: „Aceasta este viața veșnică Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17,3).

Într-o astfel de zi importantă pentru Înaltpreasfinția Voastră, vă transmit cele mai alese urări de sănătate, pace sfântă și bucurie duhovnicească, sub ocrotirea neîncetată a harului dumnezeiesc.

                                La mulți, buni și frumoși ani!

                    Cu frățească dragoste întru Hristos Domnul,

                                                              † Teofan

                                          Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

 

 

 

Înaltpreasfinția Voastră,

 

Anumite etape ale vieții devin și momente de bucurie a rodirii din osteneala, dăruirea, jertfelnicia și credincioșia față de Domnul, față de Biserica Sa și față de toți frații încorporați în „corabia mântuirii” de pe „valurile” vieții.

Să aveți, Înaltpreasfinția Voastră,, acum, la această frumoasă clipă, mulțumirea slujirii devotate, „cu timp și fără timp” și puteri înnoitoare în depășirea temporarelor încercări, cu sănătate deplină, spre binele slujitorilor și al credincioșilor de sub omoforul arhieresc.

Restul momentelor de suflet și de inimă ni le va oferi aici Sfântul Andrei!

                                          Întru mulți ani!

                    Cu frățească dragoste în Hristos Domnul,

                                                            † Casian

                                            Arhiepiscopul Dunării de Jos

 

Înatpreasfinția Voastră,

 

Cu prilejul zilei de naștere, Vă adresez sincere urări de sănătate, spor în activitatea pe care o desfășurați și belșug de har dumnezeiesc pe cărarea vieții pământești, „umblând cu vrednicie înaintea Domnului” (Col. 1, 10).

Îl rog pe Bunul Dumnezeu, Împăratul veacurilor, să Vă lumineze, în toată vremea și în tot locul, cu razele iubirii Sale milostive, ținându-Vă mereu sub „acoperământul aripilor Sale” (cf. Ps. 16, 8).

                Cu frățească dragoste în Hristos Domnul,

                                                       † Irineu

                                         Arhiepiscop al Alba Iuliei

 

 

Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit,

 

 

Cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere, Vă transmitem dein partea clerului și a credincioșilor Episcopiei de Bălți a Mitropoliei Basarabiei, cele mai alese doriri de tot binele și sănătate deplină însoțite de rugăciuni ca Bunul Dumnezeu să Vă întărească în tot lucrul cel bun.

Hristos Domnul să Vă bucure de rodirea bogată a faptelor bune spre binele Mitropoliei pe care Bunul Dumnezeu V-a încredințat-o să o arhipăstoriți.

Întru mulți și fericiți ani, Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit!

Cu fiască dragoste, în Hristos Domnul nostrum, în numele clericilor și credincioșilor din Episcopia de Bălți.

 

                                                   † Antonie

                                              Episcop de Bălți

 

 

Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit,

 

Înaltpreasfinția Voastră, astăzi, în această zi, noi, Comitetul Administrativ al Mitropoliei Basarabiei, dorim să vă transmitem cu multă prețuire și dragoste,  gândurile noastre de apreciere, sănătate deplină și puteri înnoite în activitatea arhipăstorească, timp în care, Ați întruchipat pe Arhiereul Desăvârșit, Mântuitorul Hristos, Păstorul și Păzitorul nostru (I Petru 1,25).

Ne alăturăm tuturor celor ce își înalță rugăciuni către Preabunul Dumnezeu pentru Înaltpreasfinția Voastră, preamărindu-L neîncetat ca cel  care are grijă de noi de la nașterea noastră până la bătrânețea noastră (cf. Isaia 46, 3-4).

Părintele ceresc, Izvorul și Dătătorul vieții, să Vă cerceteze totdeauna cu har și cu îndurare și să Vă dăruiască putere de sus, ca să trăiți mulți și buni ani umblând cu vrednicie, după chemarea cu care ați fost chemat (Efeseni 4, 1).

Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit, prin dragostea arătată față de noi și prin căldura părintească pe care o purtați, am învățat să fim mai buni, am urmat exemplul Înaltpreasfinției Voastre al smereniei, virtute care ați ridicat-o deasupra tuturor celorlalte virtuți, împlinind cu desăvârșire cuvintele Părintelui Stăniloae că prin smerenie sa sfântul trece aproape neobservat, dar el se face totdeauna prezent când este nevoie de sprijin, de mângâiere, de încurajare. El rămâne alături de cel pe care toți l-au părăsit.

Dumnezeu să Vă țină alături de noi sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului ca să ne bucurăm de învățăturile Înaltpreasfinției Voastre, să simțim iubirea și dragostea pe care o revărsați din inimă, să fim mângâiați de rugăciunile pe care neîncetat le înălțați către Hristos și să primim prin binecuvântarea Înaltpreasfinției Voastre, Părinte Mitropolit, mântuirea.

 

 

Întru mulți și fericiți ani Înaltpreasfințite Stăpâne!

 

                                      Comitetul Administrativ

                                     al Mitropoliei Basarabiei

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img