Ultimele știri

„Vino și urmează-mi Mie.” (Luca 18, 22) – Duminica a 30-a după Rusalii

Duminica a 30-a după Rusalii a constituit un bun prilej de meditație duhovnicească asupra vieții veșnice și a chemării lui Hristos. Astfel, ziua de duminică a fost marcată de Slujba Sfintei Liturghii, săvârșită de un sobor ecleziastic, în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Petru, la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău.

Mulțime de credincioși preocupați de starea lor interioară și de relația cu Dumnezeu, au dat răspuns chemării Mântuitorului din fragmentul evanghelic al zilei: „vino și urmează-Mi Mie”, prin prezența lor, cerând ajutor și binecuvântare. Starea de rugăciune a fost intensificată de atmosfera harică emanată de vocile Coralei Mitropoliei Basarabiei „Gavriil Musicescu”, dirijată de domnul Anton Dumbravă.

Invitând închinătorii și liturghisitorii la o cugetare asupra chemării neîncetate a Domnului Iisus Hristos de a-I urma modelul desăvârșit de viață, Părintele Arhidiacon Constantin Olariu, a ținut un cuvânt de învățătură, prin care a subliniat actualitatea Cuvântului și Adevărului dumnezeiesc revelat în pericopa zilei. De asemenea, a răspuns întrebărilor fundamentale ale fiecărui creștin care se îngrijește de condiția și calitatea sa morală: Cum pot să-L urmez pe Hristos? Ce am de făcut ca să duc o viață bineplăcută Domnului? În viața mea primează bunurile spirituale în detrimentul celor materiale? Cum pot schimba asta? Depun suficient efort pentru a respecta poruncile biblice?

În continuare, credincioșii care au primit dezlegare și binecuvântare de la duhovnici, s-au învrednicit prin strădania lor de a se împărtăși cu Sfântul Trup și Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos, fiind părtași celei mai importante Taine în lucrarea desăvârșirii.

La final, Părintele Mitropolit Petru a adresat îndemnul de a fi statornici în credință, solidari cu aproapele, atașați de Biserică și hotărâți în a-L urma pe Domnul Hristos.

„Împlinind toate acestea, ne vom asemăna și noi cu Marele Apostol Pavel care zice: „nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine” (Galateni 2, 20), pe care Îl rog Să ne binecuvânteze pe toți și Să sălășluiască pururea în inimile noastre.”

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img