Ultimele știri

PS Antonie: „Minunile au loc în viaţa noastră atunci când ascultăm de Dumnezeu”

Duminică, 8 octombrie 2017, PS Antonie de Orhei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului, a oficiat, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călăraşi (preot paroh Florin Marin).

După Sfânta Liturghie a oficiat un Te-Deum pentru sănătatea părintelui Florin, a familiei sale şi a ctitorilor şi binefăcătorilor sfântului locaş.

În cuvântul său, ierarhul Mitropoliei Basarabiei s-a referit la Evanghelia din Duminica a XVIII-a după Rusalii şi la situaţia creată în satul Dereneu după trecerea parohiei „Adormirea Maicii Domnului” de la structura eclesiastică necanonică a Patriarhiei Ruse (Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove) la Mitropolia Basarabiei.

Referindu-se la pericopa evanghelică din Duminica a XVIII – a după Rusalii, şi vorbind despre minunile lui Dumnezeu, PS Antonie, între altele a spus: „Minunile nu s-au întâmplat doar în timpul Mântuitorului, ci ele se întâmplă şi astăzi. Dar minunile au loc în viaţa noastră atunci când ascultăm de Dumnezeu. Dacă nu se mai întâmplă minuni în jurul nostru sau nu le vedem, atunci să ne cercetăm cu atenţie şi să vedem dacă viaţa noastră este conformă cu voia lui Dumnezeu”. „Să ne rugăm mai mult, să arătăm dragoste faţă de semenii noştri, pentru a vedea lucrarea lui Dumnezeu în creaţia Sa. Minunile le vedem când suntem în lumină, dar suntem în lumină atunci când suntem în adevăr şi dreptate”, a mai spus PS Antonie.

Referindu-se la trecerea parohiei „Adormirea Maicii Domnului” la Mitropolia Basarabiei, PS Antonie, între altele, a spus: „Vă felicităm pentru acest pas. Aţi revenit la adevăr, aţi revenit la lumină. Aţi dat dovadă de mult curaj. Ştiu că sunt şi unii care se împotrivesc. Este regretabil acest lucru, dar acesta este realitatea. Cu aceştia să avem răbdare. Sunt fraţii noştri, dar rătăcesc. Sunt neluminaţi, cum îi numea preotul poet Alexie Mateevici. Să nu-i acuzăm, să-i ajutăm. După atâţia ani de deznaţionalizare şi propagare metodică a unor mituri inventate, acţiune care a semănat confuzie şi dezorientare în acest spaţiu, este greu să pretindem ca toţi, deodată, să accepte adevărul. Este de înţeles această situaţi. Sărmanii de ei. Le prezinţi adevărul şi ei te ameninţă. Este drama acestui popor nedreptăţit, minţit şi umilit atâţia ani în istorie. Să fim înţelegători. Să înmulţim rugăciunea pentru noi, dat şi pentru ei. Mulţi din cei care au prigonit aprig Mitropolia Basarabiei, în cei douăzeci şi cinci de ani de la reactivare, s-au întors şi au cerut iertare, regretând faptele lor reprobabile şi recunoscând că, neştiind adevărul, au provocat durere clericilor şi creştinilor din cadrul Mitropoliei Basarabiei. Şi au fost iertaţi. Şi aceştia care astăzi ameninţă şi tulbură comunitatea dumneavoastră vor veni cu pocăinţă. Şi pe ei o să-i iertăm. Pentru că trebuie să ne bucurăm pentru fiecare frate care se luminează, alege adevărul şi revine în jurisdicţia canonică”.

Vorbind despre părinte Florin, PS Antonie a spus: „Părintele Florin este preot canonic, într-o Biserică canonică. Cei care cunosc adevărul istoric ştiu că doar Mitropolia Basarabiei este unica structură eclesiastică canonică în cest spaţiu. Toate slujbele oficiate de părintele Florin sunt valide. Nu credeţi minciunilor. Nimeni nu duce biserica în România. Biserica rămâne aici. Biserica este a dumneavoastră, pentru că au construit-o strămoşii dumneavoastră. Regimul sovietic de ocupaţie v-a închis-o. Pretenţiile asupra acestui sfânt locaş, a celor care răspândesc minciuni, este un abuz. De fapt aceasta îi caracterizează – abuzul şi nedreptatea. O altă minciună răspândită de aceştia se referă la stil. Nimeni nu schimbă stilul. Slujbele vor fi oficiate pe stilul vechi, aşa cum o să doriţi dumneavoastră. Şi trebuie să ştiţi, şi frăţiile voastre şi cei care au fobia stilului, că nu stilul aduce mântuire sufletului. La fel şi cu lucrarea Duhul Sfânt. Cei care spun că la Dereneu şi-a încetat lucrarea Duhul Sfânt, răspândesc cu bună ştiinţă rătăciri. Nu-i credeţi. Respingeţi minciuna. Duhul Sfânt nu lucrează doar atunci când doresc slujitorii Patriarhiei Ruse. Părintele Florin v-a slujit 26 de ani. Să-l susţineţi. Să nu credeţi zvonurilor denigratoare. Douăzeci şi şase de ani cât a fost în structura Patriarhiei Ruse, nu i-au fost înaintate nicio pretenţie de abatere de la rânduiala bisericească, acum când a trecut la Mitropolia Basarabiei, la o Biserică canonică, cu doi ierarhi în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, brusc, a ajuns cel mai rău. E de prisos să mai adăugăm ceva. Cu multă atenţie priviţii pe cei care ridică piatra. Susţineţi-l pe părintele Florin pentru a rămâne în adevăr eclesiastic din acest spaţiu”.

PS Antonie i-a mulţumit părintelui Florin pentru slujirea jertfelnică, timp de 26 de ani, a creştinilor ortodocşi din satul Dereneu şi i-a urat păstorire îndelungată, dăruindu-i o carte de predici.

Părintele Florin, la rândul său, a explicat motivele pentru care a plecat de la Patriarhiei Ruse (Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove) la Mitropolia Basarabiei şi i-a mulţumit Preasfinţitului Antonie pentru vizită şi binecuvântare arhierească şi pentru faptul că a fost primit în Mitropolia Basarabiei, unde mai mulţi preoţi, din Mitropolia Chişinăului (Patriarhia Rusă) doresc să adere, invitându-l pe ierarhul Mitropoliei Basarabiei să mai vină în mijlocul comunităţii, pe care o păstoreşte, şi cu alte ocazii.

Cu un cuvânt de încurajare către creştinii din Dereneu s-a adresat şi părintele Valeriu Enache, protopop de Călăraşi şi paroh al bisericii din satul Sadova, Călăraşi, explicând că aderarea parohiei din Dereneu la Mitropolia Basarabiei este un act de restabilire a adevărului bisericesc în acest spaţiu şi fiecare parohie trebuie să urmeze acest pas.

Fiecare creştin, prezent la slujbă, a primit din partea PS Antonie iconiţe cu chipul Maicii Domnului, ocrotitoarea ortodocşilor din Dereneu.

La Sfânta Liturghie a fost prezentă şi dna primar Elena Oaserele, care în cuvântul său şi-a exprimat dorinţa ca „satul Dereneu să fie lăsat în pace şi să nu mai fie tulburat de forţele care nu acceptă aderarea la Mitropolia Basarabiei”. „Locuitorii satului Dereneu sunt oameni paşnici, credincioşi şi doresc să trăiască în pace şi linişte şi să se roage lui Dumnezeu, aşa cum s-au rugat şi strămoşii noştri”, a spus, între altele dna primar.

Istoric: Satul Dereneu a fost menţionat documentar în anul 1495. Aşezarea a fost atestată pe timpul domniei Sfântului Domnitor Ştefan cel Mare, fiind menţionată ca „sat în hotar cu ocina Hirova”. Recensământul populaţiei din 1774 consemna în Dereneu 36 de familii. Satul avea 2 preoţi. Biserica din piatră cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost construită în 1800 şi a fost înzestrată cu 12 icoane şi cărţi vechi. În 1884 satul Dereneu avea 1585 de locuitori. La recensământul din anul 2004, populaţia satului constituia 1 199 de oameni. Pe timpul regimul sovietic, între anii 1959 şi 1991 biserica a fost închisă, ajungând într-o stare deplorabilă. A fost redeschisă la sfârşitul anului 1990. Primul slujitor a fost ieromonahul Pimen din Pituşca, Călăraşi, un călugăr, pe care regimul sovietic l-au scos din mănăstire. Ieromonahul Pimen a slujit la Dereneu o jumătate de an, trecând la Domnul în vara anului 1991. Din data de 9 iunie 1991, de Duminica Mare, la Dereneu slujeşte părintele Florin Marin. În luna august 2017, parohia „Adormirea Maicii Domnului” a aderat la Mitropolia Basarabiei. Gestul creştinilor din Dereneu a fost întâmpinat cu multă ostilitate de autorităţile bisericeşti subordonate Patriarhiei Ruse.

Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img