Ultimele știri

Pastorala la Învierea Domnului 2017 a ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei, Arhiepiscopul Chișinăului și Exarhul Plaiurilor

„Învierea Lui Hristos- certitudinea învierii noastre”

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului

Chişinău 2017

 

 

PETRU

Din mila lui Dumnezeu

Arhiepiscopul Chişinăului,

Mitropolitul Basarabiei

şi Exarhul Plaiurilor

Preacucernicului cler, preacuviosului cin monahal şi preaiubiţilor credincioşi din Sfânta şi de Dumnezeu păzita Mitropoliei a Basarabiei;

Har, milă şi pace de la Hristos Domnul,  iar de la noi, arhiereşti binecuvântări.

 

Hristos a înviat!

„Acum toate s-au umplut de lumină, și cerul și pământul și cele dedesubt“ (Canonul pascal)

Iubiţi părinţi slujitori ai sfintelor altare,

Fraţi şi surori în Domnul Hristos,

   Iată-ne ajunşi la capătul unui drum, a unui urcuş duhovnicesc, împletit cu post, cu rugăciune şi cu nevoinţe sufleteşti. Am trecut cu toţii, timp de şapte săptămâni, prin postul pregătitor pentru Marea Sărbătoare a Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, timp în care ne-am nevoit prin înfrânarea trupească  şi sufletească de bunăvoie.

   În această noapte minunată am fost martorii trecerii dintr-o starea de tristeţe sufletească,  la cea de bucurie dumnezeiască.  Până aproape de miezul nopţii, tristeţea şi starea de nelinişte încă ne bântuia şi deodată la chemarea preotului „Veniţi de luaţi lumină!”  toate au început parcă a-şi redobândi rostul  şi au căpătat strălucire din lumina dumnezeiască. Astăzi întreaga omenire s-a umplut de bucurie sufletească, căci Mântuitorul nostru Iisus Hristos a luminat toate cu învierea Sa din morţi.

   Chiar dacă suntem în plină noapte, întunericul de afară nu mai are puterea de altădată căci toate sunt pătrunse de lumina Învierii Lui Hristos, care luminează tuturor. Chiar dacă afară e noapte, din punct de vedere astronomic, cântările şi rugăciunile rostite ne vestesc ziua cea mare a Învierii Lui Hristos. Prin acest mare eveniment petrecut cu mult timp înainte  Bunul nostru Dumnezeu a dat posibilitatea omenirii, aflată în întunericul păcatelor, să se facă părtaşa Luminii Mântuitoare a Lui  Hristos.

   Despre aceste lucruri ne încredinţează Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan în Evanghelia ce s-a citit mai devreme căci „Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o”(Ioan 1,4-5). Hristos este Lumina prin care noi ne putem lumina, astfel, chiar El ne încredinţează: „Eu, lumină am venit în lume, ca tot omul ce crede în Mine să nu rămână în întuneric”(Ioan 12, 46). În altă parte Mântuitorul Hristos, ne încredinţează chiar El Însuşi: „Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. (Ioan 11, 25-26)

   Sărbătoarea Învierii Domnului, ne aduce în faţa ochilor inimilor  noastre, atât evenimentul istoric petrecut acum aproximativ două mii de ani în urmă, dar şi certitudinea învierii morţilor şi a noastră a tuturor. Omul a fost creat pentru îndumnezeire,  în vederea unei veşnice comuniuni cu Dumnezeu. Deşi calea paradisiacă a îndumnezeirii a fost pierdută prin neascultarea, părinţilor strămoşeşti, a lui Adam şi Eva, calea pământească,  prin durere  şi suferinţă a fost acceptată de Fiul lui Dumnezeu ca drum spre îndumnezeirea omului. De aceea jertfa de pe Cruce din Vinerea Mare este jertfa pentru întreaga omenire de ieri şi de azi, iar sărbătoarea Învierii din ziua de astăzi este speranţa în învierea noastră a  tuturor după cum o mărturiseşte şi Crezul niceo-constantinopolitan pe care îl mărturisim la fiecare Sfântă Liturghie: „Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie”.

   Scoaterea noastră din starea de întuneric sufletesc la lumină este pentru noi toţi un prilej de mare bucurie; o bucurie care nu poate fi  ţinută în ascuns. Acest lucru l-au înţeles şi şi l-au asumat pe deplin mărturisitorii de credinţă din perioada  comunistă şi toţi cei care şi-au dedicat timpul, priceperea şi măiestria pentru a expune cât mai frumos evenimentele din istoria mântuirii noastre – iconarii şi pictorii bisericeşti.

 

         Dreptmăritori creştini,

   Ţinând cont de faptul că anul acesta se împlinesc 1230 ani de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, unde s-a dezbătut pe larg problema icoanelor şi s-a stabilit că este plăcut înaintea Lui Dumnezeu să aducem cinste icoanelor, de aceea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2017,  Anul omagial al Sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Iustinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

   Atât pictorii bisericeşti cât şi apărătorii ortodoxiei din perioada comunistă, au trecut prin grele încercări  din partea oamenilor, dar ei au mărturisit cu toţii credinţa în Învierea Lui Hristos, necătând la faptul că astfel viaţa lor era pusă în pericol. Ei, prin acţiunile lor, au păstrat vie credinţa noastră peste ani. Icoanele sunt şi astăzi dovezile că Naşterea, Patimile, Moartea, Învierea, Înălţarea la ceruri a Lui Hristos ş.a.m.d. nu sunt legende inventate ci sunt istoria vie, trăită, a Bisericii noastre. Perioada comunistă a fost o perioadă de încercare pentru întreaga Biserică Ortodoxă, iar cei care au opus rezistenţă, acestui regim au avut de suferit, unii dintre ei, chiar şi moarte. În acelaşi context, Patriarhul Justinian, ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a fost cel care a găsit soluţii tuturor problemelor Bisericii noastre,  şi care şi-a îndeplinit misiunea cu mult tact şi dăruire în vremuri de cumplită prigoană comunistă atee.

   Pentru aceasta se cuvine să-i cinstim şi să-i comemorăm, pe aceşti ostaşi ai Lui Hristos, care au înţeles şi şi-au asumat pe deplin calitatea de a fi buni creştini şi mărturisitori jertfelnici ai ortodoxiei. De aceea, am îndemnat preoţii din cadrul eparhiei noastre ca înanul acesta, conform Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în lucrarea lor pastorală din parohii, să includă şi activităţi ce ţin de comemorarea  acestora. De asemenea, la nivel de mitropolie, în anul 2017, vor fi organizate conferinţe şi alte activităţi cu acest prilej, drept pentru care, îndemnăm toţi preoţii să fie prezenţi şi să participe activ la aceste acţiuni care au menirea de a ne menţine vie amintirea despre jertfa înaintaşilor noştri.

Iubiţi fii şi fiice duhovniceştii,

   Vă îndemn pe toţi ca bucuria Luminii Sfinte, a Învierii Lui Hristos, pe care aţi primit-o fiecarte în această seară din mâinile preoţilor, asemenea  apostolilor, iconarilor bisericeşti, mărturisitorilor Ortodoxiei din perioada comunistă, şi nu numai, să o transmiteţi mai departe, ca dovadă a dragostei lăsată pe pământ şi sădită în noi, de  Hristos  Cel Înviat.  Lumina Sfântă să se sălaşluiască în inimile noastre, iar din ea să luminăm, prin faptele noastre şi celor aflaţi în întunericul păcatului.

   În Lumina marelui Praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, vă adresăm arhiereşti binecuvântări şi vă încredinţăm de toată grija şi dragostea noastră părintească şi vă dorim sărbători pascale cu multe  bucurii duhovniceşti, pace şi sănătate:

Hristos a Înviat!!!

 

Cu binecuvântare şi dragoste părintească, al vostru părinte duhovnicesc şi fierbinte rugător la Hristos Domnul

PETRU

Arhiepiscopul Chişinăului,

Mitropolitul Basarabiei

şi Exarhul Plaiurilor

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img