Ultimele știri

MITROPOLIA BASARABIEI CERE INSISTENT ORGANELOR COMPETENTE ALE REPUBLICII MOLDOVA SĂ APLICE LEGEA

Mitropolia Basarabiei, autonomă şi de stil vechi, cu reşedinţa în Chişinău îşi exprimă profunda îngrijorare în legătură cu situaţia gravă creată artificial de factori externi în jurul şi în interiorul parohiei Dereneu din raionul Călăraşi.

Amintim că, în  ziua de 5 martie 2018 parohia Dereneu de sub oblăduirea canonică a Mitropoliei Basarabiei a făcut obiectul unui atac violent din partea unui mic grup de persoane din comună, aţâţaţi şi coordonaţi de către preotul Vadim Corostinschi, secretar al eparhiei create de Biserica Rusă pentru regiunea Ungheni-Nisporeni, precum şi de către alţi deservenţi ai Bisericii Ortodoxe Ruse. La atacul produs sub ochii reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne au participat şi câteva zeci de persoane aduse din alte localităţi, inclusiv sportivi din cadrul Federaţiei Naţionale de Rugby, transportaţi special de la Chişinău.

În data de 5 martie 2018 respectivul grupuscul de 7 persoane agresive instigate de oficiul episcopal şi mitropolitan din subordinea Bisericii Ruse a pătruns prin efracţie (spargerea uşilor bisericii şi schimbarea lacătelor) în sfântul locaş parohial, în care s-au baricadat, în care dorm, mănâncă şi beau vin (iar în faţa bisericii şi fumează), profanând sfinţenia locului şi împiedicând sutele de enoriaşi ai parohiei, credincioşi şi credincioase, să intre în propriul locaş de cult, care, potrivit dreptului canonic, aparţine comunităţii locale, nu oficiului mitropolitan şi nu acestui grupuscul agresiv.

Mitropolia Basarabiei regretă profund faptul că mitropolitul Vladimir Cantarean, episcopul Petru Musteaţă, ambii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse (Patriarhia Moscovei), împreună cu unii dintre adepţii lor înrăiţi implicaţi în atacul asupra parohiei Dereneu au ales calea urii şi a confruntării în locul înţelegerii şi cooperării.

Regretăm împreună cu întreg clerul şi poporul de sub omoforul nostru şi faptul că adepţii jurisdicţiei necanonice moscovite au recurs la tulburarea vieţii interne a unei comunităţi bisericeşti locale chiar în timpul Postului Sfintelor Paşti, urmărind să-şi subordoneze cu forţa, contrar voinţei credincioşilor şi contrar legilor Republicii Moldova, această parohie care a revenit în libertate sub oblăduirea canonică a Sfintei Mitropolii a Basarabiei, aşa cum a fost înainte de 1940 şi 1944.

De asemenea, Mitropolia Basarabiei constată cu profundă îngrijorare faptul că organele de drept ale Republicii Moldova manifestă o suspectă inactivitate, neintentând până în prezent nicio cauză penală pe numele făptaşilor, care, încălcând legea, au acaparat sfântul locaş. Toate demersurile oficiale făcute de preotul paroh, de comunitatea religioasă, dar şi de primăria Dereneu au fost lăsate deliberat fără niciun răspuns.

Organele procuraturii au neglijat de asemenea plângerea scrisă privind ameninţarea cu moartea a doamnei Elena Oaserele, primarul comunei Dereneu.

Mai mult decât atât, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prezenţi în număr mare la faţa locului, au manifestat atitudini şi comportament părtinitor, susţinând şi protejând făţiş grupul de infractori care au acaparat biserica parohială şi locuiesc în ea.

În ziua de 18 martie 2018 Adunarea Generală a satului, convocată de primăria Dereneu, a decis cu unanimitate de voturi rămânerea parohiei Dereneu sub oblăduirea canonică a Mitropoliei Basarabiei şi l-a ales, prin reconfirmare, pe părintele Florin Marin, în calitate de paroh canonic. Această decizie a fost adusă la cunoştinţa trupelor de poliţie (circa 40 de poliţişti) trimise de la Chişinău de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova. În pofida acestui fapt, poliţia a îngrădit făţiş accesul în propria biserică a sutelor de enoriaşi ai parohiei Dereneu, precum şi accesul reprezentanţilor puterii de stat din localitate.

Mitropolia Basarabiei aduce la cunoştinţă publică faptul că asupra cazului deosebit de alarmant creat artificial în jurul parohiei Dereneu a sesizat oficial Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, Inspectoratul General al Poliţiei, Procuratura Generală a Republicii Moldova, Ambasada României în Republica Moldova, Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova, Misiunea OSCE în Republica Moldova şi Ambasada Suediei în Republica Moldova, cu rugămintea de a monitoriza îndeaproape acest caz de încălcare flagrantă a legislaţiei în vigoare şi de violare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.  

Mitropolia Basarabiei consideră că tulburările cauzate în parohia Dereneu de către unii reprezentanţi agresivi ai Bisericii Ortodoxe Ruse (Patriarhia Moscovei) au fost declanşate şi sunt posibile în continuare datorită atitudinii părtinitoare şi comportamentului complice al organelor de poliţie şi a celor de drept din Republica Moldova.

În acest context, Mitropolia Basarabiei cere Guvernului şi tuturor organelor competente ale Republicii Moldova:

 

  • să ia act de decizia unanimă a locuitorilor satului Dereneu, raionul Călăraşi, reconfirmată la Adunarea Generală a satului din 18 martie 2018, ca parohia Dereneu să rămână sub oblăduirea canonică a Mitropoliei Basarabiei;
  • să se autosesizeze asupra urii şi intoleranţei religioase manifestate agresiv, în vorbe şi fapte, de către reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Ruse (Patriarhia Moscovei) din structurile componente locale ale acesteia (mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldove, episcopia de Ungheni şi Nisporeni) şi să acţioneze în consecinţă, conform legilor, pentru curmarea acestor manifestări de ură şi intoleranţă religioasă îndreptate asupra credincioşilor şi clericilor Mitropoliei Basarabiei;
  • să se autosesizeze şi să acţioneze în consecinţă al reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne privind comportamentul părtinitor, de complicitate vădită cu făptaşii agresivi care au sechestrat biserica parohială. A se vedea acţiunile organelor de poliţie din 18 martie 2018;
  • să examineze în procedură de urgenţă Plângerile depuse de către preotul paroh Florin Marin şi de către primarul comunei Dereneu, doamna Elena Oaserele, şi să pornească urmărirea penală pe numele infractorilor;
  • să oprească perpetuarea violării de domiciliu, tulburarea de posesie a preotului paroh Marin Florin, de către grupusculul agresiv de 7 persoane care au sechestrat prin abuz clădirea sfântului locaş, comiţând un act de vandalism şi profanare;
  • să dispună tragerea la răspundere contravenţională a persoanelor care, începând cu data 04 martie 2018 şi până în prezent încalcă art. 54 Cod Contravenţional; 
  • să dispună, în temeiul articolelor 23 prim şi 24 ale Legii privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie, aplicarea unor sancţiuni corespunzătoare faţă de episcopia de Ungheni şi Nisporeni, parte componentă a Mitropoliei Chişinăului şi a Moldovei, în vederea evitării pe viitor a unor fapte şi acţiuni ilegale din partea acesteia. 

BIROUL DE PRESĂ AL MITROPOLIEI BASARABIEI

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img