ÎPS Părinte Mitropolit PETRU transmite un mesaj de felicitare Domnului Director Igor Belei cu ocazia zilei de naștere

10 Septembrie 2021

Astăzi, 10 septembrie, Domnul Director Igor Belei, Director Executiv al Sectorului de Misiune Socială Diaconia”, din cadrul Mitropoliei Basarabiei, și Membru al Consiliului Director la Banca de Alimente Moldova, a împlinit frumoasa vârstă de 45 de ani.

Cu acest prilej ÎPS Părinte Mitropolit PETRU i-a transmis un mesaj de felicitare.

Cu dragoste părintească, Vă adresez, Domnule Director, sănătate, ani mulți de viață alături de familie și de prieteni, continuarea faptelor bune și mântuire.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să reverse Harul Său cel Sfânt asupra Domniei Voastre și să Vă lumineze viața așa precum luminați și schimbați viețile multor oameni, maturi și copii, așa precum alinați suferințele multora, în colaborare cu o echipă excelentă și profesionistă.

Fie ca Dumnezeu să întărească lucrarea divină a tuturor colaboratorilor Domniei Voastre, să răspundă rugăminților părinților, copiilor, oamenilor nevoiași, prin intermediul sacrificiului Domniilor Voastre, căci ați urmat exemplul deplin al Mântuitorului Hristos îngrijindu-Vă primordial de nevoile și suferințele aproapelui.

Împreună, cu glas de rugăciune, în cântări de slavă și cinste, mulțumim Dumnezeului celui Drept pentru lucrarea dumnezeiască, grupată în atâtea ramuri de activități,  care se desfășoară prin Misiunea Socială „Diaconia” sub îndrumarea Domniei Voastre și a tuturor colaboratorilor.

 

Împărtășind aceste gânduri, Vă îmbrățișez și Vă doresc mulți și fericiți ani!

                       

                         Cu arhierească binecuvântare,

 

                                                                     † Petru

                                                     Arhiepiscopul Chișinăului,

                                       Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor

Share