ÎPS Părinte Mitropolit Petru, transmite un mesaj de felicitare Domniei Sale, Domnului Igor Grosu, Președinte Ales al Parlamentului Republicii Moldova

31 Iulie 2021

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a transmis un mesaj de felicitare Domniei Sale, Domnului Igor Grosu, Președintele ales al Parlamentului Republicii Moldova.

Înaltpreasfinția Sa a accentuat faptul că mai întâi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile bogate revărsate nouă, dar și responsabilitatea față de popor a noii funcții ocupate de Domnia Sa. A arătat că Biserica și Statul trebuie să colaboreze prin proiecte comune spre prosperitatea întregii societăți” și că slujitorii bisericii se roagă neîncetat pentru conducătorii țării ca să fie “luminați de Duhul Sfânt” în luarea deciziilor care vor îndeplini dorințele poporului și vor alina suferințele lui.

Domnule Președinte al Parlamentului,

În această zi, îmi ofer minunatul prilej de a felicita și a transmite gândurile mele de aleasă prețuire, urări de sănătate, multă fericire și împliniri profesionale și spirituale, cu ocazia alegerii Domniei Voastre în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova.

Aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darul sfânt al vieții, precum și pentru darurile revărsate asupra Domniei Voastre, pe care le-ați cultivat prin stăruință și osteneală, înțelepciune și perseverență.

Biserica și Statul sunt cele două Instituții care au ca obiectiv primordial binele poporului, de aceea ele se completează una pe cealaltă. Nădăjduim într-o colaborare cât mai frumoasă și transparentă spre folosul acestui neam pe care Hristos l-a dat spre păstorire. Mitropolia Basarabiei își exprimă dorința de implicare și contribuire, alături de Domnia Voastră, prin proiecte comune ce vor duce la prosperitatea întregii noastre societăți. În toate rugăciunile Bisericii sunt pomeniți conducătorii țării, ca ei, luminați de Duhul Sfânt, să ia decizii spre sprijinul și folosul poporului, ținând cont de suferințele și dorințele lui.

Hristos, Mântuitorul nostru, să dăruiască în continuare aceeași râvnă plină de entuziasm, să țină cu zile îndelungate și să vă ocrotească în tot lucrul bun spre zidirea, cârmuirea și ocrotirea poporului.

Cu arhierească binecuvântare,

                                            † Petru

                                          Arhiepiscopul Chișinăului,

                              Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor

Share