În ajunul Nașterii Domnului la Paraclisul Mitropolitan din Chișinău s-a sfințit Crucea ce va străjui turla paraclisului.

6 Ianuarie 2021

La fel ca și icoanele, veșmintele bisericești și alte obiecte de cult, Crucea prin sfințire capătă o încărcătură harică. Crucea, ca simbol al credinței, dobândește putere sfințitoare. Prin sfințire, materia, din care este făcut semnul crucii, primește o destinație specială.

În Molitfelnic sau Aghiazmatar există o rânduiala specială de sfințire și binecuvântare a crucii care este stropită cu aghiazmă cântându-se condacul: Cel Ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pe dreptcredincioşii creştini, dăruindu-le biruinţă asupra celui protivnic; având ajutorul Tău, armă de pace nebiruită biruinţă.

Share