PS Antonie: „Poezia creştină reprezintă o formă de a-L lăuda pe Dumnezeu”

În după amiaza zilei de duminică, 8 octombrie 2017, PS Antonie de Orhei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului, a participat la lansarea cărţii Licăriri ale Luminii divine, a doamnei Ana Sofroni, doctor în filologie. Lansarea a avut loc la Biblioteca Târgovişte din Chişinău. Cartea constituie un buchet de cântece creştine scrise de doamna Sofroni, care sunt laude aduse lui Dumnezeu, Maicii Domnului şi sfinţilor. Doamna Sofroni spune că compoziţiile sunt adresate creştinilor de orice vârstă şi celor mici şi celor mari şi au ca scop mângâierea sufletelor. Aşa cum afirmă şi autoarea poeziile „au luat naştere din luminile învăţăturii dumnezeieşti” şi sunt adresate celor „setoşi de pace şi armonie sufletească”.

PS Antonie i-a mulţumit doamnei Sofroni pentru sprijinul dezinteresat şi devotamentul faţă de Mitropolia Basarabiei, amintind de anii 95’ – 2000, când dna Sofroni a făcut parte din comisia care selecta tineri din Basarabia pentru seminarele şi facultăţile din România. Preasfinţia Sa a spus că „dna Sofroni este chipul femeii creştine, păstrătoare a credinţei, care cu multă atenţie şi jertfă se îngrijeşte ca toţi membrii familiei să nu se îndepărteze de Dumnezeu”. „Citind textele dnei Sofroni înţelegi că le-a scris o mamă, simţi dragostea, grija şi responsabilitatea pentru creşterea spirituală corectă a tinerilor, viitorul neamului nostru. Doamna Sofroni li se adresează cu duioşie îndemnându-i să caute credinţa în Dumnezeu, arătându-le ce câştigă omul când îl descoperă pe Dumnezeu”, a mai spus Ierarhul Mitropoliei Basarabiei.

Vorbind despre poezia creştină, PS Antonie, între altele, a spus: „Omul laudă pe Creatorul său în diferite feluri. Poezia creştină reprezintă o formă de a-L lăuda pe Dumnezeu. A scrie poezie este un mare dar de la Dumnezeu A scrie poezie creştină este o chemare specială. Scrie poezie creştină doar omul credincios. Dna Sofroni scrie o astfel de poezie, pentru că are credinţă în Dumnezeu şi chiar dumneaei spune că „licăririle ale Luminii divine”sunt inspirate din Sfânta Scriptură, texte patristice şi textele părinţilor duhovniceşti”. PS Antonie i-a urat doamnei Sofroni, inspiraţie divină pentru alte texte aducătoare de lumină în sufletele celor care le vor citi.

Dna Sofroni este autoarea volumului „Mărturisiri” (1995), o carte de poezii creştine şi a unei culegeri de cugetări creştine „Roadele credinţei” (2011). A scris articole pentru revistele Luminătorul, Alfa şi Omega, Misionarul ş.a.

La evenimentul cultural de la Biblioteca Târgovişte au participat PCuv. Arhimandrit Andrei Caramalău, stareţul Mânăstirii „Sfântul Apostol Andrei” din Durleşti şi PC protoiereu Gheorghe Ioniţă, protopop de Chişinău.

Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei